piątek, 14 maja 2021

Podziękowanie “zza krat” dla medyków

W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest bardzo wiele osób. Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności kierujemy do lekarzy i całego personelu medycznego, który kolejny miesiąc walczy o bezpieczeństwo, zdrowie i życie Polaków – skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Jesteśmy tyle warci ile bezinteresownie możemy pomóc innym ludziom.
Podziękowanie ,,Zza krat” to akcja, w której uczestniczący skazani, chcą podziękować personelowi medycznemu za ich codzienną walkę z epidemią koronawirusa w pierwszej linii. Walka z pandemią wirusa jest szczególnie trudnym wyzwaniem. Lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny – to przed nimi dziś cała Polska chyli czoła w podziękowaniu za trud wykonywany w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Dlatego też skazani z naszej jednostki penitencjarnej postanowili wyrazić swoją wdzięczność w taki sposób jaki potrafią najlepiej. Namalowali dla lekarzy obrazy, szkice każdy z podpisem ,, skazani ZK Żytkowice dziękują”.

Uwieńczeniem trwającego dwa miesiące programu resocjalizacyjnego było przekazanie namalowanych obrazów personelowi medycznemu Szpitala Powiatowego w Kozienicach w dniu 22.05.2020 roku. Oprócz tej akcji w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podobnie jak w innych jednostkach penitencjarnych w całej Polsce trwa masowe szycie maseczek. Ten trudny czas ukazuje nam jak potrafimy się zjednoczyć by wspólnie wygrać tę walkę z niewidzialnym przeciwnikiem. Pamiętając, że małe gesty znaczą bardzo wiele…

Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik


Nasi partnerzy