wtorek, 07 grudnia 2021

Pogrzeb 8 żołnierzy Wojska Polskiego

W samo południe w czwartek 20 maja 2021 r. rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa 8 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Fortu III w Pomiechówku w 1939 r.

Ceremonię o godz. 12:00 rozpoczęła msza święta w intencji Obrońców Ojczyzny w kościele pw. św. Anny w Pomiechowie. Następnie kondukt przemaszerował na cmentarz parafialny w Pomiechowie, gdzie złożono szczątki żołnierzy.

Następnie przed kościołem sformułował się kondukt pogrzebowy na czele, którego szli duchowni, a tuż za nimi maszerowali żołnierze Wojska Polskiego kompani reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, 9. BWD DG RSZ. Trumny ze szczątkami ekshumowanych żołnierzy przewożone były przez wojskowy samochód terenowy, za którym szli wszyscy zebrani.

Księża odprawili egzekwie pogrzebowe nad trumnami żołnierzy. W dalszym ciągu uroczystości żołnierze złożyli Flagi Państwowe umieszczone na trumnach i przekazali je Panu Piotrowi Jeżółkowskiemu – Prezesowi Zarządu Fundacji Fort III Pomiechówek. Następnie trumny zostały złożone do grobu, żołnierze zostali pochowani obok swoich kolegów w kwaterze wojennej na cmentarzu w Pomiechowie. Ostatnie dwie części ceremonii pogrzebowej to salwa honorowa oraz złożenie wieńców i wiązanek przez obecnych na uroczystości.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, IPN, Fundacji Fortu II w Pomiechówku, samorząd gminy w Pomiechówku. Samorząd powiatu nowodworskiego reprezentowali Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.

17 grudnia 2020 r. Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zakończyło trzeci etap prac ekshumacyjnych na terenie Fortu III w Pomiechówku. Z dołów śmierci wydobyto kompletne szczątki 74 ofiar, w tym dzieci w wieku niemowlęcym. Niespodzianką było odkrycie zbiorowej mogiły 8 żołnierzy Wojska Polskiego. Sposób pochówku – bezładnie wrzucone ciała do płytkiego zagłębienia (leja po pocisku artyleryjskim), przysypane cienką warstwą ziemi – wskazuje, że miał on miejsce już po zajęciu fortu przez Niemców. W przeciwieństwie do grobów żołnierzy poległych w obronie fortu, urządzanych jeszcze przez polską załogę, ta mogiła była nieoznaczona i pominięta przy powojennych ekshumacjach.

Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki


Zobacz również