Ponad 49 mln zł na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

W ramach podpisywanych 30 listopada br. umów samorządy województwa mazowieckiego otrzymają 49 547 087,63 zł na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm RP Maria Koc, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Dyrektor Wydziału Transportu i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Katarzyna Harmata.

– Myślę, że wszystkich nas łączy misja uczynienia dróg w województwie mazowieckim bezpieczniejszymi. Musimy ze wszelkich sił dążyć do tego, aby było mniej wypadków, kolizji i zdarzeń niebezpiecznych. Z jednej strony odpowiada za to kultura naszego poruszania się po drodze i przestrzeganie przepisów, ale z drugiej strony, aby wymagać tego od wszystkich użytkowników ruchu, musimy przemieszczać się po nowoczesnych, bezpiecznych, przebudowanych drogach. Dlatego po raz pierwszy w 2021 r. i sukcesywnie w 2023 wprowadzaliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg odpowiedni segment, który służy finansowaniu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych województwa mazowieckiego. W tym roku to łącznie 75 mln zł na inwestycje w przejścia dla pieszych, w chodniki, w ścieżki rowerowe. Niestety, cały czas widzimy, że zdarzają się na naszych drogach wypadki, potrącenia, zdarzenia niebezpieczne. W roku 2023, licząc do 1 listopada, mieliśmy na przejściach dla pieszych w województwie aż 305 wypadków, z czego 24 osoby straciły życie. Naszą ambicją powinno być doprowadzenie tej statystyki do zera, aby przechodzenie przez przejście dla pieszych było bezpieczne, aby każda osoba: dziecko, osoba starsza, osoba niepełnosprawna, rowerzysta, każdy kto jest użytkownikiem drogi, czuł się bezpiecznie. Dzisiaj podpisujemy umowy na 49 mln zł dofinansowania. Zachęcam do składania wniosków w latach przyszłych, bo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie kończy się, będzie funkcjonował dalej. W tym miejscu chciałbym Państwu bardzo podziękować za zrozumienie, jak kwestia bezpieczeństwa jest ważna. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymali:

– Powiat Pruszkowski – umowa na kwotę 9 898 399,74 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy Gminy Michałowice;

– Powiat Ostrowski – umowa na kwotę 1 450 715,21 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów;

 Powiat Garwoliński – umowa na kwotę 2 473 802,88 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1330W polegającej na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno);

– Powiat Miński – umowa na kwotę 1 414 104,46 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew polegającej na budowie chodnika;

 Powiat Wyszkowski – umowa na kwotę 1 004 103,48 zł na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ramach zadania „Budowa drogi powiatowej nr 4415W Leszczydół Stary – Leszczydół Działki”;

– Powiat Kozienicki – umowa na kwotę 257 404,21 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1739W Bogucin – Brzustów w miejscowości Bogucin wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych;

 Powiat Radomski – umowa na kwotę 1 680 579,01 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna, polegającej na budowie chodnika;

– Powiat Węgrowski – umowa na kwotę 1 207 124,79 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej;

– Powiat Gostyniński – umowa na kwotę 374 083,82 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1443W Pacyna – Osmolin;

– Powiat Sierpecki – umowa na kwotę 132 321,23 zł na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na jednym przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja;

– Powiat Zwoleński – umowa na kwotę 274 642,44 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka – Janowiec polegającej na wykonaniu chodnika przy ul. Wiślanej w miejscowości Zwoleń;

– Powiat Szydłowiecki – umowa na kwotę 2 901 169,30 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec-Majdów granica województwa mazowieckiego z budową ciągu pieszo – rowerowego;

– Powiat Sokołowski – umowa na kwotę 648 370,56 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3951W – ulicy  Lipowej w Sokołowie Podlaskim w zakresie przebudowy chodnika;

– Powiat Mławski – umowa na kwotę 866 899,60 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach;

– Powiat Białobrzeski – umowa na kwotę 120 617,72 zł na przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Bobrek Kolonia;

 Powiat Siedlecki – umowa na kwotę 628 772,06 zł na remont drogi powiatowej w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa;

– Powiat Makowski – umowa na kwotę 197 165,86 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy – Bramura – Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo;

 Powiat Ostrołęcki – umowa na kwotę 3 005 164,09 zł na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegającą na rozbudowie drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło w miejscowości Lelis na terenie gminy Lelis;

 Miasto Żyrardów – umowa na kwotę 1 095 506,04 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie;

– Miasto Mińsk Mazowiecki – umowa na kwotę 859 324,21 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim;

 Miasto Ząbki – umowa na kwotę 228 071,00 zł na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach;

 Miasto Łaskarzew – umowa na kwotę 420 858,51 zł na przebudowę drogi gminnej – budowę chodnika ul. Chopina;

 Miasto Kobyłka – umowa na kwotę 1 327 919,93 zł na budowę chodnika wzdłuż  ul. Pionierskiej w Kobyłce;

– Miasto Podkowa Leśna – umowa na kwotę 706 031,04 zł na przebudowę ulicy Warszawskiej w Podkowie Leśnej;

– Gmina Warka – umowa na kwotę 590 226,62 zł na przebudowę drogi gminnej ulicy Farnej w Warce;

– Gmina Wiązowna – umowa na kwotę 1 509 972,65 zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze gminnej – ulicy Słonecznej w Woli Duckiej oraz ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej, w Gminie Wiązowna;

 Gmina Klembów – umowa na kwotę 1 525 748,76 zł na przebudowę drogi polegającej na budowie  chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej;

– Gmina Białobrzegi – umowa na kwotę 1 605 650,76 zł na przebudowę ulicy Kamińskiego w Białobrzegach;

 Gmina Mogielnica – umowa na kwotę 471 336,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika;

 Gmina Piaseczno – umowa na kwotę 202 467,80 zł na budowę wyniesionego skrzyżowania w ramach zadania „Budowa drogi Polnych Kwiatów wraz ze skrzyżowaniem ul. Herbacianej Róży w Gminie Piaseczno.”;

 Miasto i Gmina Pilawa – umowa na 681 813,73 zł na przebudowę drogi gminnej nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie – wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z czterema przejściami dla pieszych;

 Gmina Siedlce – umowa na kwotę 382 895,80 zł na przebudowę ulicy Ogrodowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole, Gmina Siedlce;

– Gmina Górzno – umowa na kwotę 584 636,50 zł na przebudowę ulicy 3-go Maja w miejscowości Górzno, Gmina Górzno;

 Gmina Jadów – umowa na kwotę 650 386,31 zł na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Nowinki;

– Gmina Lesznowola – umowa na kwotę 1 050 673,92 zł na przebudowę drogi gminnej – ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła w miejscowości Stara Iwiczna;

 Gmina Chorzele – umowa na kwotę 33 698,00 zł na przebudowę drogi gminnej w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Pruskołęka, Gmina Chorzele;

 Gmina Grójec – umowa na kwotę 215 905,34 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Orzeszkowej w Grójcu;

 Gmina Wyszków – umowa na kwotę 715 290,98 zł na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę drogi dla pieszych wzdłuż ul. Leśnej w Leszczydole Starym;

– Gmina Michałowice – umowa na kwotę 1 371 862,88 zł na przebudowę ulicy Spacerowej w Michałowicach Osiedlu poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Widok;

 Gmina Kozienice – umowa na kwotę 259 943,28 zł na przebudowę drogi gminnej nr 170825W – ul. Przyjaciół w miejscowości Kozienice w zakresie budowy chodnika;

– Gmina Paprotnia – umowa na kwotę 108 800,00 zł na remont drogi gminnej nr 360627W w miejscowości Paprotnia w zakresie remontu istniejącego chodnika;

 Gmina Stare Babice – umowa na kwotę 2 619 862,56 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki-Wieś;

 Gmina Grodzisk Mazowiecki – umowa na kwotę 599 838,36 zł na remont drogi gminnej – ul. Niedźwiedzia w miejscowości Adamowizna – Odrano Wola, Gmina Grodzisk Mazowiecki w zakresie remontu ciągu pieszo-rowerowego;

– Gmina Wieliszew – umowa na kwotę 506 688,75 zł na przebudowę drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Prostej;

 Gmina Przasnysz – umowa na kwotę 130 803,59 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bogate;

– Miasto i Gmina Serock – umowa na kwotę 555 433,85 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Norwida w Serocku.

 

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy z województwa mazowieckiego otrzymają w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Kwota dofinansowania wynosi 75 091 732,24 zł.

Łącznie dofinansowaniem objęte zostaną 64 zadania, z czego 28 to zadania powiatowe, a 36 to zadania gminne.

Realizacja zadań obejmie ponad 28 km dróg powiatowych i ponad 19 km dróg gminnych oraz:

– ponad 37 km dróg dla pieszych,

– ponad 16 km dróg dla pieszych i rowerów,

– prawie 4 km dróg dla rowerów,

– 148 przejść dla pieszych,

– 33 przejazdy dla rowerów,

– 36 peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2023 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przyznano dofinansowanie na realizację 1329 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie prawie 2 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019-2023 to ponad 1 727 km. Ponadto, dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na ponad 300 przejściach dla pieszych.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.