Powołano nową Placówkę Straży Granicznej w Radomiu

Od wtorku (15.11) swoją działalność rozpoczęła nowo powołana Placówka Straży Granicznej w Radomiu. Jest ona siódmą placówką SG podlegającą Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, a jej zakres terytorialny obejmuje osiem południowych powiatów województwa mazowieckiego: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki, które stanowią blisko 20% powierzchni województwa mazowieckiego.

W początkowym etapie funkcjonowania, zadania Placówki Straży Granicznej w Radomiu ukierunkowane będą przede wszystkim na działania w terenie – w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przestępczości z udziałem cudzoziemców. Docelowo zaś – po planowanym na przyszły rok – uruchomieniu lotniczego przejścia granicznego i Portu Lotniczego Warszawa-Radom, funkcjonariusze z PSG w Radomiu będą również realizować pełne spektrum zadań związanych z dokonywaniem i organizacją kontroli ruchu granicznego w międzynarodowym porcie lotniczym, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w przejściu granicznym.

Na co dzień funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu odpowiedzialni są za działania kontrolno-weryfikacyjne, w szczególności w zakresie kontroli legalności pobytu, kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcom.

Poza zadaniami kontrolnymi, radomscy funkcjonariusze współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przeprowadzają wywiady środowiskowe, jak również zapewniają cudzoziemcom szereg porad w zakresie ustalenia stanu prawnego i faktycznego ich pobytu oraz warunków jakie należy spełnić przy przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej. Organizują konsultacje wizowe, przyjmują od cudzoziemców wnioski o ochronę międzynarodową oraz badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.

Komendantem nowo utworzonej Placówki Straży Granicznej w Radomiu została mjr SG Dorota Frąk, dotychczas pełniąca funkcje kolejno zastępcy komendanta w PSG w Łodzi oraz PSG w Bydgoszczy – jednostek podlegających Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.