wtorek, 13 kwietnia 2021

Praca jedną z najlepszych form readaptacji społecznej

Zapewnienie zatrudnienia ułatwia szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w warunkach izolacji. Skazani z Aresztu przy Kłobuckiej w Warszawie pracują poza terenem jednostki na rzecz wielu kontrahentów m.in. Poczta Polska, Szpital MSWiA, IGB Mazovia, Instytucje Państwowe oraz praca na rzecz CZSW .

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Kara pozbawienia wolności nie musi być rozumiana jako okres bezczynności.

Zatrudnienie do którego kierowani są skazani może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku zatrudnienia odpłatnego w pierwszej kolejności do pracy typuje się skazanych posiadających zadłużenie alimentacyjne oraz zobowiązania finansowe zawarte w wyrokach. Zatrudnienie odpłatne daje możliwość pozyskania środków finansowych przez skazanych do ich dyspozycji tj. na własne potrzeby co daje im szansę samodzielnego utrzymania się w czasie odbywania kary, bez potrzeby angażowania rodzin, które zazwyczaj pozostają i tak w słabej kondycji finansowej.

Zatrudnienie kształtuje przekonanie, iż podejmowanie systematycznego wysiłku, wywiązywanie się z obowiązków na stanowisku pracy oraz zaangażowanie jest nagradzane Praca jest istotą formą przygotowania do powrotu do społeczeństwa. Kierowanie do zatrudnienia jako forma oddziaływania na skazanych, kształtuje w skazanych potrzebę bycia docenianym i akceptowanym. Podejmowanie zatrudnienia w okresie izolacji stwarza szansę zagospodarowania wolnego czasu. W czasie podejmowanej aktywności zawodowej skazani w sposób akceptowany i kierowany wykorzystują swoją siłę fizyczną i rozwijają swoją kreatywność.

opracowała ppor. Agnieszka Tracz


Nasi partnerzy