piątek, 07 października 2022

Prawie 18 mln zł z UE dla szpitala bródnowskiego

W szpitalu bródnowskim w Warszawie powstanie nowoczesne centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu. Pomogą środki z UE.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma w sumie prawie 18 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz wiceprezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Wiesław Malicki. Na spotkaniu obecny był także radny Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

W Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim działa Interwencyjne Centrum Neuroterapii (ICN), które ma unikalny i jedyny w Polsce sprzęt umożliwiający wykonywanie operacji w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego. Co więcej, jest to jedna z dwóch tego typu jednostek na świecie. Taki sprzęt i wiedza zespołu medycznego sprawiły, że dla niektórych pacjentów z chorobami neurologicznymi Szpital Bródnowski jest jedynym ośrodkiem w Europie prowadzącym tak specjalistyczne leczenie.

Szpital bródnowski z unikatowym sprzętem
W ramach projektu planowane jest rozszerzenie posiadanej już bazy sprzętowej przez zakup nowych, wysoce technologicznie zaawansowanych urządzeń medycznych. Wśród nich jest innowacyjny system typu Visualase, niestosowany dotychczas w Polsce, występujący zaledwie w kilku ośrodkach na terenie Europy, który pozwoli na usuwanie nowotworów mózgu czy ognisk padaczkowych ze śródoperacyjnym podglądem w czasie rzeczywistym.

Kolejnym zakupem jest unikalna technologia typu FUS. Oprzyrządowanie to zainstalowane będzie w posiadanym już aparacie MR (rezonans magnetyczny) i wykorzystując oddziaływanie ultradźwiękowe, prowadzić będzie do niszczenia dowolnie wybranego celu w mózgu. Mówimy tu właśnie przede wszystkim o tkankach patologicznych, rozumianych głównie jako choroby onkologiczne. Dla zwiększenia jakości leczenia, planowany jest również zakup systemów robotycznych (typu Rosa/Renishaw) umożliwiających wykonywanie precyzyjnych biopsji nowotworów mózgu oraz endoskopowy system do operacji guzów mózgu. Ponadto zakup systemu do neuronawigacji umożliwi trójwymiarowe obrazowanie i precyzyjne naprowadzanie na cel terapeutyczny. Natomiast aby zobrazować przepływającą w naczyniach krew podczas zabiegu operacyjnego niezbędny będzie zakup mikroskopu, o najwyższych parametrach także w ramach jakości obrazu.

Szpital zaplanował również zakup wyposażenia anastezjologicznego: aparat do znieczulenia, kardiomonitor do aparatu i dodatkowe akcesoria anastezjologiczne. Nowopowstałe Centrum będzie miało wyposażoną salę operacyjną i Oddziału Intensywnego Nadzoru. Wśród zakupionego wyposażenia znajdą się: ssaki chirurgiczne, fotel chirurgiczny, zestaw do diatermii, pompy: infuzyjne, strzykawkowe sterowane elektronicznicznie, infuzyjne ogólnego stosowania, infuzyjne objętościowe dwukanałowe do podawania dożylnego, pulsoksymetr, respirator transportowy, EKG. Zostanie również zakupione wyposażenie stołu operacyjnego.


Zobacz również