czwartek, 13 maja 2021

Przekazanie maseczek ochronnych

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński przekazał pięćset maseczek ochronnych przedstawicielowi Zespołu Szkół Nr 2 Im. Tadeusza Kościuszki

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński przekazał pięćset maseczek ochronnych przedstawicielowi Zespołu Szkół Nr 2 Im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Realizacja programu resocjalizacji, którego efektem jest wytwarzanie przez osoby pozbawione wolności maseczek ochronnych jest kolejnym przykładem pozytywnych działań funkcjonariuszy z siedleckiej jednostki penitencjarnej w ramach walki z koronawirusem. Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach połączyła tym samym konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, chęć wsparcia innych z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Podkreślenia wymaga, że prowadzenie wspomnianego programu jest jedną z form realizacji misji Służby Więziennej, a mianowicie ochrony społeczeństwa oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Ogólnopolska akcja realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną nie traci rozpędu. Podobnie jak inne jednostki penitencjarne okazujemy pomoc poprzez przekazanie maseczek ochronnych. Pięćset maseczek uszytych przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach trafiło do Zespołu Szkół Nr 2 Im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. W związku ze zbliżającym się terminem matur oraz egzaminów zawodowych przekazane maseczki zostaną wykorzystane do ochrony osobistej uczniów, oraz nauczycieli.

Program resocjalizacji jak też przekazanie maseczek jest odpowiedzią Zakładu Karnego w Siedlcach na akcję prowadzoną przez Służbę Więzienną wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pod nazwą „ Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Tekst i zdjęcia kpt. Edyta Starostka


Nasi partnerzy