sobota, 23 października 2021

Przestępcy staną przed sądem

Pierwsze akty oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem i ułatwianiem nielegalnego pobytu cudzoziemców.

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwsze dwa akty oskarżenia, dotyczące czterech osób podejrzanych w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się organizowaniem i ułatwianiem nielegalnego pobytu cudzoziemców na terytorium RP poprzez wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy w postaci decyzji administracyjnych o udzieleniu cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy.

W stosunku do jednego z podejrzanych, prokurator wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie o wymierzenie kary łącznej w wymiarze dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności, orzeczenia przepadku osiągniętej korzyści majątkowej w kwocie 55 tys. złotych oraz grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 10 złotych. Natomiast Wobec pozostałych osób prokurator wnioskował o wymierzenie kary łącznej w wymiarze od 8 do 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonalności na okres 2 lat oraz przepadek równowartości osiągniętej korzyści majątkowej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od stycznia 2018 roku przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie. Do dnia dzisiejszego zarzuty w tej sprawie usłyszało 50 podejrzanych a część z nich decyzją Sądu przebywa w areszcie od dnia 1 marca 2018 r.


Nasi partnerzy