Ptasia grypa na terenie powiatów siedleckiego i węgrowskiego

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu drugiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego w województwie mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski 28 grudnia br. na wniosek MWLW podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 21 grudnia br. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego, miasta Siedlce oraz powiatu węgrowskiego. Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz służby podległe Wojewodzie na bieżąco monitorują sytuację w województwie.

W rozporządzeniu zmieniającym ustanowiono obszar zapowietrzony oraz zagrożony Tereny te zostały objęte restrykcjami. Wirus grypy ptaków (HPAI) nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw i szkodliwy dla gospodarki.

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie siedleckim:
  • w gminie Siedlce miejscowości: Chodów, Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole-Świerczyna, Ostrówek, Stare Iganie, Stare Opole, Strzała, Żytnia,
  • w gminie Kotuń miejscowość Gręzów,
  • w gminie Suchożebry miejscowość Wola Suchożebrska,
  • w gminie Mokobody miejscowości: Kisielany-Kuce, Niwiski, Wyłazy;
 • miasto Siedlce obręb 1-11, 13, 53, 54, 82, 83, 123.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym na obszarze zapowietrzonym w odległości 1 km od ogniska choroby zlokalizowanego w miejscowości Opole Świerczyna w gminie Siedlce w ramach działań prewencyjnych, w celu zatrzymania się rozprzestrzeniania się zjadliwej grypy ptaków nakazuje się ubój lub uśmiercanie prewencyjne w obrębie zakładu, drobiu utrzymywanego w zakładach komercyjnych.

Za obszar zagrożony wystąpieniem grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:

 •  w powiecie siedleckim:
  • w gminie Siedlce miejscowości: Białki, Golice, Golice-Kolonia, Grabianów, Jagodnia, Purzec, Rakowiec, Stok Lacki-Folwark, Stare Iganie, Topórek, Ujrzanów, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Żelków-Kolonia,
  • w gminie Mokobody miejscowości: Bale, Jeruzale, Kapuściaki, Kisielany-Żmichy, Mokobody, Osiny Dolne, Osiny Górne, Świniary, Wesoła, Wólka Żukowska, Zaliwie Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki, Ziomaki, Żuków,
  • w gminie Suchożebry miejscowości: Borki Siedleckie, Brzozów, Kopcie, Kownaciska, Krześlin, Podnieśno, Przygody, Sosna-Korabie, Sosna-Kozółki, Sosna-Trojanki, Suchożebry,
  • w gminie Skórzec miejscowości: Boroszków, Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka-Wyłazy, Gołąbek, Nowaki, Skórzec, Stara Dąbrówka, Teodorów, Żelków,
  • w gminie Kotuń miejscowości: Broszków, Chlewiska, Cisie-Zagrudzie, Czarnowąż, Kotuń, Nowa Dąbrówka, Pieróg, Polaki, Tymianka,
  • w gminie Wiśniew miejscowości: Lipniak, Mościbrody, Myrcha,  Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka, Stok Wiśniewski z wyjątkiem części miejscowości ograniczonej od wschodu ulicą Batalionów Chłopskich, kolejno wzdłuż drogi prowadzącej przez Stok Wiśniewski aż do pierwszego rozgałęziania dróg. Od północnego zachodu drogą ze Stoku Wiśniewskiego  w kierunku miejscowości Lipniak.  Następnie wzdłuż  tej drogi do granicy miejscowości Lipniak, i dalej drogą biegnącą wzdłuż granicy miejscowości, następnie przedłużeniem tej drogi w kierunku południowym do aż do granic miejscowość Stok Wiśniewski.
 • miasto Siedlce poza obrębem nr 1-11, 13, 53, 54, 82, 83 i 123;
 • w powiecie węgrowskim, w gminie Grębków miejscowości: Aleksandrówka, Chojeczno Sybilaki, Kopcie.

Na ww. obszarach objętych ograniczeniami nakazuje się:

 • wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są ptaki;
 • wszystkim podmiotom posiadającym drób niezwłoczne zabezpieczenie nawozów naturalnych gromadzonych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich poprzez nakrycie ich folią zabezpieczająca przed dostępem dzikiego ptactwa.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie ptaków w zamknięciu;
 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
 • zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności  zwierząt utrzymywanych w zakładach;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • prowadzenie ewidencji osób odwiedzających zakład;
 • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
 •  organizowania targów, wystaw, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
 •  przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
 • odnowy populacji ptaków łownych;
 • przemieszczania jaj wylęgowych;
 • przemieszczania z zakładów produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od lub z ptaków utrzymywanych, z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie ptaków w zamknięciu;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 • niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
 • trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
 • prowadzenie ewidencji;
 • zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
 • niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:

 • przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
 • odnowy populacji ptaków łownych;
 • organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
 • przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;
 • przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;
 • przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków, pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
 • przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu.

Ponadto należy oznaczyć teren obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następujących treściach: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY” i „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice i napisy powinny być czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.

21 grudnia br., w związku z wykryciem pierwszego ogniska ptasiej grypy, Wojewoda Mazowiecki podpisał rozporządzenie określające środki do zwalczania choroby na terenie powiatu, w którym wykryto ognisko. W rozporządzeniu ustanowiono obszar zapowietrzony w powiecie siedleckim i w mieście Siedlce oraz zagrożony na terenie powiatów siedleckiego i węgrowskiego oraz miasta Siedlce.

Wydane zostało również rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego nakazujące m.in. utrzymywanie drobiu w zamknięciu, zakaz utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu, organizowania targów. Zalecenia wymienione w ww. rozporządzeniu mają na celu działania prewencyjne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby na terenie województwa.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się grypy ptaków konieczne jest, aby hodowcy, właściciele drobiu oraz osoby pracujące na fermach drobiu zachowywali szczególną ostrożność i odpowiednie środki higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.