piątek, 14 maja 2021

Rekolekcje prawosławnego duchowieństwa

W prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyły się bożonarodzeniowe rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Warszawskiego. Pierwszego dnia rekolekcji przed rozpoczęciem jutrzni, spowiednik okręgu ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk odczytał modlitwy przed spowiedzią i wygłosił pouczenie. Podczas jutrzni duchowni przystąpili do sakramentu spowiedzi. Następnego dnia św. Liturgię celebrował Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście biskupa hajnowskiego Pawła oraz duchowieństwa Dekanatu Warszawskiego.

Kazanie po zakończeniu św. Liturgii wygłosił Jego Eminencja metropolita Sawa, który podkreślił wyjątkowość dzisiejszego dnia wynikającą z faktu zjednoczenia się całego duchowieństwa okręgu wokół czaszy Chrystusowej. Takie dni jak dzisiejszy napawają radością wszystkich wierzących, zwłaszcza duchownych, którzy po trudach codziennej służby kapłańskiej mogli skoncentrować siebie i wszystkie swoje myśli na misterium pokajania. Rekolekcje, a zwłaszcza św. Eucharystia są źródłem boskich energii, której w obecnej dobie potrzebuje każdy pasterz Cerkwi. Następnie wiele uwagi Jego Eminencja poświęcił oddziaływaniu zła we wszystkich sferach życia świata i jednostki. „Otaczający świat wymaga od duchownych nieustannego składania świadectwa o Chrystusie, bycia roztropnym i czujnym, by umieć odpowiednio reagować na wszystko to, co zachodzi wokoło nas. Ku temu nieodzowną jest boska energia. Czujność oznacza bycie pokornym z jednoczesną odpowiedzialnością przed Chrystusem oraz jego Cerkwią. Bycie kapłanem w centrum naszej ojczyzny wymaga wielu sił fizycznych i duchownych, taktu i wytrzymałości, którą zawsze odnajdziemy w świątyni, w św. Liturgii oraz w indywidualnej modlitwie w swoim domu” – podkreślał metropolita Sawa.

W słowach końcowych Jego Eminencja metropolita Sawa życzył duchowieństwu, aby uczucie duchowej radości i uniesienia możliwie jak najdłużej towarzyszyło w codziennym, pasterskim trudzie. Hierarcha życzył sił w życiu indywidualnym, rodzinnym i parafialnym oraz wszędzie tam gdzie pełniona jest posługa pasterska, aby służba Bogu i drugiemu człowiekowi zawsze była przepełniona miłością. Z okazji nadchodzących świąt Narodzenia Chrystusa, Jego Eminencja życzył, aby czas postu był okresem przygotowania do misterium wcielenia Syna Bożego, czasem wnikania całym sobą w tę tajemnicę, a poprzez nas przekazywania jej ludziom i światu.

Po zakończeniu św. Liturgii uczestnicy rekolekcji udali się na wspólny obiad, po którym odbyło się spotkanie duchowieństwa okręgu warszawskiego.

tekst i zdjęcia: ks. Łukasz Koleda

10 Gru 2019


Nasi partnerzy