czwartek, 13 maja 2021

Remont kwatery wojennej więźniów Pawiaka z 1942 r.

Zakończył się całkowity remont kwatery wojennej więźniów Pawiaka – ofiar niemieckiej zbrodni z 16 października 1942 r., zlokalizowanej na Cmentarzu

Zakończył się całkowity remont kwatery wojennej więźniów Pawiaka – ofiar niemieckiej zbrodni z 16 października 1942 r., zlokalizowanej na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Prace sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Pomniki są niemymi świadkami historycznych wydarzeń. Każdy naród, świadomy swojej tożsamości, kształtowanej przez bieg historii Ojczyzny, jest silnie zakorzeniony w przeszłości i pamięta o tych ważnych miejscach. Pamięć o poległych i opieka nad miejscami ich spoczynku są naszym obowiązkiem – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Zakres prac obejmował demontaż pomnika, oczyszczenie powierzchni obelisku, ponowny montaż pomnika i wykucie napisu. W inskrypcji użyto fragmentu wiersza Władysława Broniewskiego pt. „Pięćdziesięciu”, poświęconego ofiarom niemieckiej zbrodni.

Oczyszczono i zaimpregnowano wszystkie elementy z piaskowca. Renowacji poddano także płyty epitafijne. Wymieniono także nawierzchnię asfaltową kwatery na granitową. Regulacji poddano zarówno obrzeża, jak i płyty epitafijne. Wejścia do kwater wykonano z płyt granitowych. Koszt prac wyniósł 184 500,98 zł

W kwaterze spoczywają więźniowie Pawiaka powieszeni przez Niemców 16 października 1942 r. Zbrodnia na więźniach była odwetem okupanta niemieckiego za przeprowadzoną przez Armię Krajową akcję „Wieniec”, polegającą na wysadzeniu torów kolejowych w warszawskim węźle kolejowym. Akcja ta w poważnym stopniu utrudniła Niemcom wojskowe transporty kolejowe na front wschodni.


Nasi partnerzy