czwartek, 08 grudnia 2022

Robocze spotkanie na terenie Aeroklubu Północnego Mazowsza w Przasnyszu

Na terenie lotniska w Przasnyszu, nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP uczestniczył w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Aeroklubu Północnego Mazowsza oraz Politechniki Warszawskiej, które miało na celu rozpoczęcie współpracy w zakresie szkoleń z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Na terenie lotniska w Przasnyszu strażacy PSP, przy współpracy z ekspertami z Politechniki oraz Aeroklubu Północnego Mazowsza, będą mogli szkolić się oraz doskonalić umiejętności z zakresu obsługi dronów będących w dyspozycji komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. mazowieckiego.

W spotkaniu udział wzięli:
– nadbryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
– Krzysztof Bieńkowski – starosta przasnyski
– Dariusz Barłożek – Prezes Aeroklubu Północnego Mazowsza,
– dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni – Politechnika Warszawska,
– mgr inż. Krzysztof Drabarek – główny specjalista ds. technicznych Politechniki Warszawskiej,
– st. bryg. Waldemar Białczak – komendant powiatowy PSP w Przasnyszu.


Zobacz również