wtorek, 03 sierpnia 2021

Ruszyła budowa ośrodka w Pruszkowie

Powiat pruszkowski otrzyma wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie. Wartość inwestycji to ponad 43 mln zł, z czego 4 mln zł dofinansuje samorząd Mazowsza. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczył marszałek Adam Struzik.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie to bardzo zasłużona dla naszego regionu placówka. Od wielu lat skutecznie wspiera dzieci i młodzież zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Niezmiernie się cieszę, że właśnie rozpoczyna się długo wyczekiwana budowa nowej siedziby, która zapewni dzieciom i młodzieży bardzo komfortowe warunki do nauki i życia. Cieszę się również, że tak ważna inwestycja może być współfinansowana ze środków samorządu Mazowsza – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Ośrodek realizuje kompleksowe działania, które mają ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych, uczą ich samodzielności, umożliwiają zdobycie wykształcenia, nabycie niezbędnych umiejętności i kompetencji do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnymi sportowym.

Nowy budynek powstanie w Pruszkowie przy ul. Wapiennej. Wybudowana zostanie m.in. infrastruktura techniczna, część dydaktyczna wraz z salą sportową, internat, chodnik oraz zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu. W efekcie powstanie 3-kondygnacyjny budynek z piwnicą z wewnętrznym patio. SOSW będzie publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, w której uczyć się będzie 150 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie.


Nasi partnerzy