wtorek, 20 kwietnia 2021

Siedem osób nie spełniło warunków na wjazd do Polski

Wczoraj (08.01) funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz w Bydgoszczy wydali 7 decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemcom, którzy nie spełnili warunków do przekroczenia granicy Polski.

Przyczyny, które zadecydowały o tym, że cudzoziemcy nie mogli wjechać do naszego kraju to m. in. brak wizy, wykorzystanie dozwolonego okresu pobytu w naszym kraju bez posiadania dokumentu pobytowego, cel przyjazdu niezgodny z deklarowanym lub wpis do systemów jako osoba niepożądana na terytorium państw strefy Schengen. Wśród osób, które nie mogły przekroczyć granicy Polski byli obywatele Turcji, Tadżykistanu, Chin, Ukrainy, Indii i Macedonii. Większość z nich po otrzymaniu decyzji o odmowie wjazdu odleciała samolotem tego samego dnia do kraju, z którego przyleciała.


Nasi partnerzy