Siedem osób zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego skontrolowali 62 osoby, w tym zatrzymali siedem za naruszenie przepisów ustawy o cudzoziemcach. Wśród zatrzymanych cudzoziemców znaleźli się obywatele Uzbekistanu, Zimbabwe, Mołdawii oraz dwaj Gruzini i dwóch Tadżyków.

Większość cudzoziemców z nielegalnym statusem pobytowym została ujawniona na terenie Warszawy i okolic. Dwóch obywateli Tadżykistanu wpadło w ręce Straży Granicznej w powiecie pruszkowskim – jeden z nich nie wykonał decyzji o zobowiązaniu do powrotu, drugi zaś nie miał żadnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, posiadał za to łotewską kartę pobytu, która figurowała w systemie SIS jako zastrzeżona. Tadżyk uchylający się od zrealizowania dobrowolnego powrotu, postanowieniem sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, natomiast drugi z mężczyzn otrzymał decyzję nakazującą do powrotu w terminie 30 dni wraz z zakazem ponownego wjazdu do Polski i na terytorium innych państw strefy Schengen przez 6 miesięcy. Kolejni zatrzymani, tym razem w Warszawie, cudzoziemcy to dwaj Gruzini i Mołdawianin. Jeden z Gruzinów w trakcie kontroli nie posiadał żadnego dokumentu tożsamości i pobytu. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że zarówno paszport jak i polską kartę pobytu zagubił podczas pobytu w Polsce. Dane personalne mężczyzny i jego status pobytowy zostały sprawdzone w bazach teleinformatycznych SG na podstawie oświadczenia ustnego, z których wynikało, że przebywa w Polsce nielegalnie. Decyzją komendanta Placówki Straży Granicznej w Warszawie został zobowiązany do powrotu. Podobnie zresztą jak drugi z zatrzymanych Gruzinów, który również złamał przepisy pobytowe w naszym kraju.

Obywatel Mołdawii po raz drugi został zatrzymany przez Straż Graniczną. Tym razem nie zastosował się do środków alternatywnych do detencji, do których był zobowiązany wydaną mu pół roku wcześniej decyzją komendanta łódzkiej placówki Straży Granicznej, tj. zgłaszania się w wyznaczonych terminach do organu SG oraz zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Wobec mężczyzny zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu wydalenia z Polski.

Obywatel Zimbabwe ujęty przez funkcjonariuszy z PSG Warszawa-Modlin oraz Uzbek zatrzymany przez łódzkich funkcjonariuszy Straży Granicznej również zostali zobowiązani do opuszczenia terytorium naszego państwa za nielegalny pobyt. Pierwszy z nich nie miał wizy ani innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce, podobnie zresztą jak obywatel Uzbekistanu, który dodatkowo nie posiadał środków pieniężnych do pokrycia swojego pobytu w Polsce oraz dokonał przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z terytorium Niemiec.

Każdego dnia na terenie 88 centralnych powiatów naszego kraju funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej dokonują kontroli legalności pobytu obcokrajowców zamieszkujących bądź odwiedzających nasz kraj, jest to jedno z naszych głównych ustawowych zadań, szczególnie tu w centralnej Polsce.

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej podjęli 3 653 kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium trzech centralnych województw – mazowieckiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego, czego efektem było ujawnienie blisko 1 000 cudzoziemców nielegalnie przebywających w naszym kraju, z czego ponad 740 z nich zatrzymano.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.