poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Skazani z Płońska szyją maseczki

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku zainicjowali akcję szycia maseczek ochronnych w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku.

Czasowe „zamknięcie” jednostek i wynikające z tego tytułu ograniczenia związane z wstrzymaniem widzeń, zatrudnienia zewnętrznego i udziału w innych aktywnościach na terenie jednostki penitencjarnej, zwróciło działania służby w kierunku zaangażowania osadzonych do działań pomocowych. Osadzeni z OZ w Płońsku w ramach uruchomionego 25 marca programu readaptacji społecznej „Tarcza” uszyli 250 sztuk maseczek. Zaangażowanie w pracę przy szyciu maseczek 13 osadzonych pozwoli na produkowanie ok. 800 szt. dziennie, tak bardzo dziś potrzebnych środków ochrony.

W program zaangażowali się pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku, którzy udzielili osadzonym instruktażu co do zasad dezynfekcji przed przystąpieniem do pracy oraz w jej trakcie, a także sposobu szycia maseczek ochronnych.

Podstawowe cele programu resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, sprzyjającemu właściwemu funkcjonowaniu w warunkach wolnościowych „Tarcza”, w ramach którego osadzeni szyją maseczki to m.in. :

– podniesienie świadomości osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie chorób zakaźnych oraz przestrzegania zasad higieny osobistej w kontekście zagrożeń dla społeczeństwa jakim jest koronawirus;
– uświadomienie znaczenia konkretnych zachowań dla niesienia pomocy społecznej;
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
– zwrócenie uwagi na kwestie związane z zarażeniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych;
– kształtowanie społecznie pożądanych postaw wobec innych ludzi, promowanie szacunku do drugiego człowieka.

Tekst: mjr Marlena Kubera
Zdjęcia: ppor. Mariusz Bednarski


Nasi partnerzy