poniedziałek, 25 października 2021

Skontrolowali cudzoziemców zatrudnionych w piekarni

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie podwarszawskiego Raszyna, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali 6 osób. Cudzoziemcy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, nie posiadając dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu.

We wtorek (25.08.2020 r.) funkcjonariusze z Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia Grupy do Spraw Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Warszawie przeprowadziło kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w jednej z raszyńskich piekarń. Kontrolą objęto 26 osób, z których 6 przebywało na terytorium RP nielegalnie, tj. bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu w naszym kraju.

Zatrzymane osoby to pięciu obywateli Indii i jeden Nepalczyk. W toku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili, że dwóch z ujawnionych Azjatów nie wykonało poprzedniej decyzji o zobowiązaniu do powrotu, dlatego aby zapobiec kolejnemu tego typu zdarzeniu, Komendant PSG w Warszawie skierował wniosek do sądu o umieszczenie mężczyzn w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu opuszczenia przez nich naszego kraju. Pozostali cudzoziemcy po zakończonych czynnościach administracyjnych otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu z terminem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.


Nasi partnerzy