poniedziałek, 25 października 2021

“Służymy pomocą – mamy to we krwi”

“Stawką w tej grze jest życie” – tak brzmi motto tegorocznej, czwartej edycji ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi z okazji Święta Służby Więziennej “Służymy pomocą – mamy to we krwi”. Ogólnopolska akcja krwiodawstwa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia.

funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej oddawali krew w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa “Służymy pomocą – mamy to we krwi” w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach. Przedsięwzięcie ma na celu pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi. Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 8 lutego, w dniu święta Służby Więziennej i potrwa do 19 marca.

Aby uratować komuś życie, wystarczy oddać krew. Z racji trudnego czasu związanego z pandemią koronawirusa zachęcamy, aby w miarę możliwości oddawać także osocze. W ostatnim czasie jest ono równie niezbędnym materiałem ratującym zdrowie i życie ludzkie. Czas epidemii koronawirusa to czas wielkiego testu społecznej solidarności i odpowiedzialności. Pomoc oddających krew i osocze jest niezwykle potrzebna każdego dnia by ratować osoby, które niejednokrotnie walczą o życie. Podkreślenia wymaga, że dawcy mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ centra krwiodawstw wprowadziły dodatkowe procedury, dzięki którym oddanie osocza bądź krwi nie niesie ze sobą ryzyka zakażenia.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zawsze chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi. Od początku opisanego powyżej przedsięwzięcia oddano w sumie prawie 3 tys. litrów krwi.

Zachęcamy społeczność miasta Siedlce i regionu siedleckiego do włączenia się w akcję “Służymy pomocą – mamy to we krwi”. Krew dla ratowania życia ludzkiego w ramach niniejszej akcji oddawać można do dnia 19 marca 2021 roku w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Formińskiego 14 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).

por. Przemysław Turyk


Nasi partnerzy