piątek, 30 września 2022

Sprawdzili warunki pobytu cudzoziemców

Kontrole legalności pobytu podjęte w środę (24.03) przez funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do zatrzymania 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

Działania kontrolne podjęto na terenie Warszawy, Warki, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Ich efektem było zatrzymanie sześciu obywateli Ukrainy, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. W trakcie weryfikacji ich statusu pobytowego w Polsce okazało się, że cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce lub nie opuścili terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytowego w naszym kraju, jeden z nich figurował w systemach jako osoba niepożądana na terenie Polski. Wobec wszystkich ujawnionych cudzoziemców, komendanci placówek SG z Warszawy, Lesznowoli i Łodzi, wszczęli postępowania administracyjne w kierunku zobowiązania Ukraińców do powrotu. W stosunku do jednego z zatrzymanych, z uwagi na to, że nie miał żadnego dokumentu tożsamości, zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców do czasu zakończenia postępowania.


Zobacz również