Stołeczni policjanci będą dysponowali systemem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Komenda Stołeczna Policji w ramach realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego przystąpiła do projektu pod nazwą „ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”, co po polsku można odczytywać jako ARTR, czyli Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych. Porozumienie dotyczące realizacji projektu pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich a Komendą Stołeczną Policji zostało podpisane 29 grudnia 2020 roku.

System wspomoże w działaniu m. in. policjantów wydziału do walki z przestępczością samochodową, a także pion ruchu drogowego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności polskich służb ścigania, w tym zapobieganie i wykrywanie przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii umożliwiających walkę z przestępczością. Mowa tu przede wszystkim o funkcjonariuszach wydziału do walki z przestępczością samochodową, których system wspomoże w skuteczniejszym namierzaniu złodziei samochodowych. Wdrożenie systemu usprawni również pracę policjantów drogówki. Z założenia ma on wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu na drogach garnizonu stołecznego.

Głównym założeniem projektu jest zakup Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych w czasie rzeczywistym i przeszkolenie 400 policjantów garnizonu stołecznego, w zakresie możliwości wsparcia pracy policjantów na pierwszej linii przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, w tym wykorzystania mobilnych platform szkoleniowych systemów automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

System będzie wykorzystywany na strategicznym obszarze, jakim jest przecięcie się dwóch korytarzy TEN-T (North Sea – Baltic oraz Baltic – Adriatic), a także na głównych szlakach tranzytowych do i ze wschodniej granicy UE, tj. w aglomeracji warszawskiej – obszarze, na którym funkcjonuje KSP. Zwiększy to szybkość i efektywność wykrycia i wskazania do kontroli pojazdów będących w zainteresowaniu służb strzegących bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego w UE, a mogących np. przewozić nielegalnych emigrantów.

Zautomatyzowanie systemów rozpoznawczych wspomoże również współpracę z międzynarodowymi organami ściągania, takim jak Europol czy Interpol.

Komenda Stołeczna Policji w ramach projektu planuje zakupić elementy systemu ANPRS, a w szczególności, serwer centralny wraz z oprogramowaniem do ANPRS oraz mobilne platformy szkoleniowe, na których zostaną przeszkoleni funkcjonariusze z wydziałów: kryminalnego, do walki z przestępczością samochodową, wywiadowczo – patrolowego, do walki z przestępczością gospodarczą, do walki z przestępczością narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw oraz funkcjonariusze z ww. wydziałów z komend rejonowych i powiatowych. Ogółem będzie to 400 policjantów i policjantek.

Dlaczego Komenda Stołeczna? Warszawa jest pierwszą i ostatnią stolicą na trasie odpowiednio z i na wschodnią granicę całej UE. Na tym obszarze przecinają się 2 strategiczne korytarze TEN-T (North Sea–Baltic oraz Baltic–Adriatic) oraz znajduje się 10 mostów umożliwiających przekroczenie Wisły, dlatego też liczba popełnianych przestępstw związanych z przemytem towarów i ludzi, czy wyłudzaniem podatku VAT jest znacznie wyższa niż w pozostałych miastach Polski. KSP nie dysponuje skutecznym narzędziem, które umożliwiałoby zbieranie danych o numerach rejestracyjnych pojazdów poruszających się na jej terenie, czy samochodów użytych przez sprawców do popełniania różnego rodzaju przestępstw, co nie pozwala na zwiększenie wykrywalności. Brak jest również narzędzi pozwalających na analizę przeszłych wydarzeń związanych z ruchem pojazdów.

Budowa systemu pozwoli na wprowadzeniu mechanizmów automatycznej analizy uzyskiwanych danych oraz poprawę szybkości ich uzyskiwania. Jednocześnie zebrane dane będą mogły być wykorzystywane we wszystkich działaniach funkcjonariuszy KSP związanych ze współpracą transgraniczną (Europol, Interpol), jak również we współdziałaniu z innymi służbami na terenie kraju. Wspólne działania organów ścigania, w tym w praca operacyjno-rozpoznawcza, będą miały na celu zapobieganie oraz wykrywanie przestępczości zorganizowanej ,w tym handlu ludźmi.

System będzie mógł być wykorzystany również w sytuacjach takich jak uruchomienie procedury „Child Alert” – uprowadzenia dziecka, dając możliwość sprawdzenia, czy samochód sprawcy uprowadzenia poruszał się po terenie działań KSP.
Funkcjonariusze zostaną przeszkoleni z obsługi systemu dzięki zakupionym w ramach projektu mobilnym platformom szkoleniowym, czyli dwóch samochodów: obserwacyjnego i interwencyjnego oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczenia do ścisłej współpracy z innymi organami ścigania.

Wartość projektu została oszacowana na 3 766 000 złotych, co stanowi 876 tysięcy euro. Warto dodać, że 85% tej kwoty pochodzi z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Pozostałą część, 15% sfinansowała Komenda Stołeczna Policji.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.