piątek, 14 maja 2021

Straż Graniczna rozbiła kolejną zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w organizowaniu i ułatwianiu nielegalnej migracji cudzoziemcom z państw Bliskiego Wschodu i Zakaukazia. Grupa z przestępczej działalności czerpała znaczne korzyści majątkowe, które stanowiły główne źródło dochodu członków. Śledztwo w sprawie nadzoruje Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Do zatrzymania członków grupy doszło na terenie Warszawy i Otwocka. Zatrzymane osoby to obywatele RP, a wśród nich 47-letni czynny zawodowo adwokat oraz matka z synem, którzy prowadzili kancelarię doradztwa prawnego oraz ekonomicznego. Wszyscy troje zajmowali kluczowe pozycje w strukturze grupy przestępczej.

Z dotychczas zebranego materiału dowodowego, wiadomo, że grupa przestępcza zalegalizowała pobyt w naszym kraju kilkudziesięciu cudzoziemcom, w głównej mierze obywatelom Pakistanu i Indii, czerpiąc z tego korzyść materialną.

Poza wątkiem związanym z legalizacją pobytu cudzoziemców, przedmiotem śledztwa jest także działalność przestępcza związana ze sferą gospodarczą, polegającą na udziale w tzw. karuzelach VAT–owskich, w których podmioty gospodarcze były wykorzystywane także do legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

W trakcie przeszukań firm jak i mieszkań członków grupy, funkcjonariusze zabezpieczyli dyski, telefony, karty SIM, różnego rodzaju notatki zawierające informacje dotyczące danych cudzoziemców, jak również dokumentację związaną z reprezentowaniem cudzoziemców przed urzędami wojewódzkimi w postępowaniach administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu. Ponadto zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 100 000 złotych w różnych walutach.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora wobec dwóch podejrzanych mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z możliwością uchylenia w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego, wobec trzeciej z zatrzymanych wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.


Nasi partnerzy