piątek, 07 października 2022

Straż Miejska służy Warszawie już 30 lat

Zapewnia bezpieczeństwo lokalnej społeczności poprzez ochronę porządku publicznego, a zadanie to realizuje w różnych obszarach, od spraw typowo porządkowych, po te trudne i wymagające konsekwentnego działania. Straż Miejska m.st. Warszawy ma już 30 lat. Dziś warszawscy strażnicy miejscy brali udział w uroczystych obchodach jubileuszu istnienia formacji, która każdego dnia stoi na straży stolicy i służy jej mieszkańcom. Jubileusz był połączony z corocznymi obchodami Dnia Straży Gminnej.

Podczas uroczystości, które odbyły się we wtorek 21 września 2021 r. na wewnętrznym dziedzińcu siedziby przy ul. Sołtyka 8/10 ślubowanie złożyło 24 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Niedługo dołączą do nich kolejni. Jak co roku, najlepsi pracownicy otrzymali wyróżnienie honorowe „Zasłużony dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy” – odznaczeni nim zostali pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy swoim poświęceniem i zaangażowaniem wpływają na rozwój formacji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Takich funkcjonariuszy w tym roku mamy ponad 30. Dodatkowo z okazji święta ponad 200 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stanowiska. Uroczystość uświetnili hejnaliści Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej.

[…] Już trzy dekady warszawska Straż Miejska stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w stolicy. Od początku istnienia formacji stawaliśmy przed różnego rodzaju wyzwaniami, jednak ostatnie kilkanaście miesięcy to czas wyjątkowo trudny – to czas pandemii, która dotknęła nas wszystkich. Tym bardziej cieszę się, że podołaliśmy nowym wyzwaniom, z którymi przyszło nam się mierzyć. Dziś z dumą mogę stwierdzić, że codzienna, trudna praca funkcjonariuszy jest doceniana przez mieszkańców. Wystarczy spojrzeć na liczbę zgłoszeń, które każdego dnia do nas wpływają. Świadczą one o tym, jak bardzo jesteśmy potrzebni mieszkańcom […] – mówił w trakcie uroczystości Komendant Zbigniew Leszczyński.

Za służbę w trudnym, pandemicznym czasie podziękowali strażnikom miejskim Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Dodatkowo Prezydent Warszawy przyznał stołecznej straży miejskiej wyróżnienie „Za zasługi dla ochrony zdrowia w mieście stołecznym Warszawie”. Strażnicy otrzymali je za działania, które przyczyniły się do ochrony i promocji zdrowia w stolicy.
Dziękując stołecznym strażnikom za ich pracę, głos zabrał również prof. dr hab. Leszek Żukowski, Powstaniec Warszawski:
[…] To dla nas, może nie starych, ale za to wcześnie urodzonych, ma duże znaczenie, że Straż Miejska opiekuje się nami, rozmawia z nami, a potrzebującym dostarcza posiłki. Dziękujemy też za asysty przy składaniu kwiatów na mogiłach powstańczych lub przy pomnikach, w miejscach historycznie dla nas ważnych […].

W 2020 roku operatorzy numeru alarmowego 986 przyjęli ponad 435 tysięcy zgłoszeń. To mniej niż rok wcześniej, ale nie oznacza to, że strażnicy mieli mniej pracy. Przeciwnie. Rok, w którym wybuchła epidemia koronawirusa, był dla strażników miejskich dużym wyzwaniem, nie tylko logistycznym. Oprócz realizowania bieżących zgłoszeń mieszkańców, dbania o ich bezpieczeństwo, interwencji niejednokrotnie wymagających podjęcia pilnych działań w celu ratowania ludzkiego życia i zdrowia, funkcjonariusze zaangażowali się w szereg działań związanych z ograniczaniem zagrożenia związanego z epidemią COVID-19.

Formację powołał w maju 1991 r. ówczesny prezydent stolicy – Stanisław Wyganowski. W listopadzie tego samego roku pierwszych 120 strażników złożyło uroczyste ślubowanie.

Warszawska straż miejska wciąż się rozwija i inwestuje w nowe rozwiązania, których zadaniem jest pomoc w coraz skuteczniejszej służbie mieszkańcom i odpowiadanie na ich zmieniające się potrzeby. Systematycznie prowadzimy analizy dotyczące występowania niebezpiecznych zjawisk oraz podejmujemy działania wyprzedzające – prewencyjne.

Stołeczni strażnicy miejscy konsekwentnie realizują zadania w trzech najważniejszych obszarach: poprawa ładu i porządku publicznego, poprawa bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, szeroko rozumianej ochronie środowiska. Wybór tych kierunków działania nie jest przypadkowy – strażnicy analizują między innymi zgłoszenia od mieszkańców oraz częstotliwość i lokalizację występowania najbardziej uciążliwych zjawisk.

Stale się rozwijamy i szukamy nowych rozwiązań, aby sprostać rosnącym wymaganiom warszawiaków i jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby. Skuteczność działań zapewnia między innymi odpowiednia struktura organizacyjna, która opiera się na specjalistycznych komórkach zajmujących się konkretnymi zjawiskami.

Co jakiś czas struktura się zmienia – tworzone są nowe komórki, które mają odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców, a te zmieniają się przecież wraz z rozwojem miasta. Przykładem tego może być utworzenie Oddziału Ochrony Środowiska, którego funkcjonariusze przy pomocy nowoczesnych, specjalistycznych radiowozów – mobilnych laboratoriów oraz dronów prowadzą – między innymi – działania ukierunkowane na walkę ze smogiem.

Aby jeszcze lepiej służyć mieszkańcom, poszukujemy nowych rozwiązań, w tym technologicznych, które usprawniają pracę strażników. Stale unowocześniany jest System Wspomagania Dowodzenia – jeden z najważniejszych elementów, na którym opiera się funkcjonowanie formacji. Ten nowoczesny system wspomaga proces obsługi zdarzeń – od momentu przyjęcia i rejestracji zgłoszenia, poprzez skierowanie na miejsce zdarzenia właściwych patroli, po zakończenie interwencji.

Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych strażnicy swoje święto obchodzą 29 sierpnia. To już tradycja, że z tej okazji w sierpniu lub we wrześniu odbywa się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy, najlepsi odbierają nagrody i awanse, a zasłużeni dla naszej formacji są odpowiednio uhonorowani.

Nie inaczej było w tym roku – w 30. już rocznicę utworzenia Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


Zobacz również