poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Strażacy prowadzą dystrybucję środków ochrony dla uczniów i nauczycieli

Strażacy pomagają w transporcie środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem Poczty Polskiej materiały są transportowane do jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych dostarczają materiały bezpośrednio do placówek edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły na potrzeby uczniów i nauczycieli. W akcję zaangażowane są również powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Do 3 września 2020 roku na terenie woj. mazowieckiego strażacy wydali 1792 000 sztuk maseczek oraz 93768 sztuk zbiorników 5 litrowych płynu do dezynfekcji (468 840 litrów).

W najbliższych dniach strażacy rozpoczną akcję dostarczania bezpłatnych środków ochrony indywidualnej do przedszkoli, które zgłosiły zapotrzebowanie w Ministerstwie Zdrowia poprzez specjalnie przygotowany formularz. Dyrektor placówki powinien określić liczbę uczniów i nauczycieli pracujących w szkole lub przedszkolu. Dzięki temu Ministerstwo Zdrowia oszacuje wielkość dostawy.


Nasi partnerzy