piątek, 14 maja 2021

Święcenia kapłańskie w tym roku w Świątyni Opatrzności Bożej

Po raz pierwszy w historii Archidiecezji Warszawskiej święcenia kapłańskie będą udzielane w Świątyni Opatrzności Bożej. To największy w Warszawie kościół,

Po raz pierwszy w historii Archidiecezji Warszawskiej święcenia kapłańskie będą udzielane w Świątyni Opatrzności Bożej. To największy w Warszawie kościół, dlatego – w czasie epidemii – właśnie tam w sobotę 30 maja dwudziestu diakonów przyjmie sakrament święceń z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Po raz pierwszy w historii Archidiecezji Warszawskiej święcenia kapłańskie będą udzielane w Świątyni Opatrzności Bożej • To największy w Warszawie kościół, dlatego – w czasie epidemii – właśnie tam w sobotę 30 maja dwudziestu diakonów przyjmie sakrament święceń z rąk kard. Kazimierza Nycza

Uroczysta Msza św. w czasie której diakoni przyjmą święcenia prezbiteratu rozpocznie się o godz. 10.00 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego. Wraz z nim będą koncelebrowali m.in. księża rektorzy seminariów, w których diakoni przygotowywali się do kapłaństwa: Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz w Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” na Młocinach.

Ze względu na epidemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia sanitarne diakonom w tym ważnym dniu będzie towarzyszyła głównie rodzina. Obecnie w Świątyni Opatrzności Bożej w liturgii może uczestniczyć ponad 400 osób. Dla wszystkich chętnych liturgia będzie transmitowana w internecie na kanale You Tube Archidiecezji Warszawskiej.

W Świątyni kandydaci do święceń zajmą miejsca w trzech pierwszych rzędach, zachowując przy tym odległości wymagane ze względów epidemicznych. Zwykle te miejsca zajmują wierni świeccy, tym razem będzie to wymowny znak tego, że „kapłani są z ludu wzięci i dla ludu ustanowieni” – mówi ks. Mateusz Kielarski. „Z ludu i dla ludu” to też dewiza posługi biskupiej metropolity warszawskiego.

Liturgia święceń
Obrzędy święceń rozpoczną się po Ewangelii. Diakoni zostaną imiennie wezwani a rektor seminarium poprosi metropolitę warszawskiego o udzielenie im święceń prezbiteratu. Zapewni biskupa diecezjalnego, że zostali odpowiednio przygotowani i „uznano ich za godnych święceń”. Następnie rozpocznie się homilia. Po jej zakończeniu kandydaci do święceń złożą przyrzeczenia kapłańskie. Każdy, po kolei podejdzie do kard. Nycza i przyrzeknie posłuszeństwo swemu biskupowi oraz jego następcom. Wyrazi to również gestem złożenia rąk w dłonie szafarza sakramentu święceń. Na co ten odpowie słowami „Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona”.

Następnie zebrani w Świątyni będą modlić się za przyjmujących święcenia słowami Litanii do Wszystkich Świętych. Tuż po niej, kolejno będą podchodzili do biskupa, uklękną przed nim a on w milczeniu nałoży ręce na głowę każdego z nich, po czym wypowie modlitwę konsekracyjną.

Potem obecni w Świątyni Opatrzności księża nałożą przyjmującym święcenia stuły i ornaty. Tak ubrani, kolejno będą podchodzili do kard. Nycza a ten namaści ich dłonie krzyżmem świętym. Następnie podejdą jeszcze raz, by tym razem przyjąć z rąk biskupa chleb, wino i wodę – do sprawowania Mszy świętej.

Podając każdemu z nich kielich i patenę biskup wypowie słowa: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Ostatnim punktem obrzędu święceń będzie znak pokoju wymieniony z biskupem i kapłanami. Nowo wyświęceni księża podejdą do ołtarza i włączą się w koncelebrę.

Po Eucharystii neoprezbiterzy zostaną posłani na pierwsze parafie Archidiecezji Warszawskiej. Kard. Nycz wręczy im dekrety wikariuszowskie.


Nasi partnerzy