czwartek, 08 grudnia 2022

Święto ekonomii społecznej

Mazowiecki Jarmark Rozmaitości już na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Od sześciu lat łączy się z wręczaniem nagród Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. W tym roku na jarmarku podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały się w zupełnie nowej odsłonie – wirtualnej.

W Mazowieckim Jarmarku Rozmaitości biorą udział przedsiębiorstwa społeczne, fundacje i stowarzyszenia, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne oraz warsztaty terapii zajęciowej. To co odróżnia je od działalności gospodarczych, z którymi na co dzień się spotykamy, to cel. Podmioty ekonomii społecznej skupiają się przede wszystkim na maksymalizacji korzyści społecznych. Dostarczają usługi bardzo dobrej jakości, działają na rzecz rozwoju lokalnego i – najważniejsze – przywracają godność i niezależność ekonomiczną ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Podczas tegorocznego jarmarku mogliśmy obejrzeć krótkie filmiki w formie wideo-wizytówek, które opowiadały o podmiotach ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego, posłuchać o tym, co robią i jak pomagają ludziom, którzy tej pomocy autentycznie potrzebują.

Aktywni i nagrodzeni
Jarmark to święto tych podmiotów. Dlatego też jest bardzo dobrą okazją do wręczenia wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, którą samorząd województwa mazowieckiego nagradza najlepszych z nich.

– Nasza Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyjątkowe wydarzenie. Już po raz szósty nagradzamy tych, którzy w sposób bardzo aktywny włączają się w działania społeczne. Są to zarówno organizacje pozarządowe, zakłady ekonomii społecznej, ale tez samorządowcy, którzy rozumieją przestrzeń społeczną, którzy wiedzą, że w tej przestrzeni publicznej nie tylko ważne są inwestycje w drogi, szkoły, w edukację, ale też w takie działania na rzecz osób wymagających naszego wsparcia. To te osoby, które są niepełnosprawne czy mniej zaradne życiowo mogą poprzez zakłady ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa, organizacje po prostu dobrze i mądrze funkcjonować – mówiła Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

Czas na samorządowców
Podczas tegorocznej edycji o wyróżnienie ubiegało się kilkadziesiąt podmiotów z całego Mazowsza. W tym roku po raz pierwszy przyznano wyróżnienia w kategorii „Odpowiedzialność”, w której nagrodzono spore grono samorządowców zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Andrzej Sitnik – prezydent Siedlec, Paweł Kownacki – wójt gminy Wieliszew, Jerzy Bauer – burmistrz Ostrowi Mazowieckiej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus” z Grodziska Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia.

– Szósta gala Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej to wielkie święto. Gratuluję wszystkim kandydatom. W tym statuetki otrzymało 21 laureatów. Są to podmioty ekonomii społecznej, które pracują na rzecz osób wykluczonych, które trzeba przywrócić do społeczności. Gratulujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, którą już rozpoczynamy w tym roku, a zakończy się galą w 2022 roku. – mówi p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski.

Rozwój daje siłę i nagrodę
W tegorocznej edycji konkursu w kategorii „Rozwój” kapituła przyznała tytuł 10 podmiotom. Jest to wyróżnienie za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk. Trzy wyróżnienia trafiły do podmiotów z Warszawy: Pierogarnia „U Aniołów” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Spółdzielni Socjalnej „Kto rano wstaje” oraz Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni”. Dwa wyróżnienia pojechały do Siedlec  do Fundacja Leny Grochowskiej i Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas. Kolejne wyróżnienia w tej kategorii trafiły do Przedsiębiorstwa Społecznego ŚMA non profit Sp. z o.o. z Żyrardowa, Spółdzielni Socjalnej „Myszynianka” z Myszyńca, Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach (pow. siedlecki), Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie.

Reintegracja
W kategorii „Reintegracja” nagrody przyznano za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a co za tym idzie – pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnionych zostało 6 podmiotów ekonomii społecznej: Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej z Siedlec, Fundacja Emanio Arcus z Legionowa, Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” z Radomia, Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z Piaseczna oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego ze Świeszewa (pow. pułtuski).


Zobacz również