wtorek, 03 sierpnia 2021

Syryjczyk podszywał się pod Brytyjczyka

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali cudzoziemca podającego się za obywatela Wielkiej Brytanii, który usiłował wyjechać z Polski na sfałszowanym dokumencie. Mężczyzna usłyszał zarzuty karne.

Przed odlotem samolotu do Kijowa do kontroli granicznej zgłosił się cudzoziemiec, który okazał funkcjonariuszowi brytyjski paszport wydany przez władze Wielkiej Brytanii. Po analizie dokumentu okazało się, że nosi on znamiona fałszerstwa poprzez przerobienie strony personalizacyjnej. Dane biometryczne nie zgadzały się ze zdjęciem zamieszczonym w paszporcie. Ponadto brytyjski paszport figurował w bazach SIS i INTERPOL jako dokument zastrzeżony, podlegający zatrzymaniu. Przez cały czas trwania czynności mężczyzna utrzymywał, że jest obywatelem Wielkiej Brytanii, dlatego też w celu ustalenia jego prawdziwej tożsamości, został poddany sprawdzeniu na urządzeniu Morpho Touch, które służy do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej. Wynik nie budził żadnych wątpliwości.

Podszywającym się pod Brytyjczyka okazał się 55-letni obywatel Syrii. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące usiłowania podstępem przekroczenia granicy RP na podstawie sfałszowanego dokumentu. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, a także zawnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zapłatę kosztów postępowania oraz przepadek dowodu rzeczowego w postaci brytyjskiego paszportu. Ponadto na cudzoziemca został nałożony mandat za wykroczenie z art. 49a § 1 kw. w kwocie 500 zł. Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie skierował do sądu rejonowego wniosek o umieszczenie Syryjczyka w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.


Nasi partnerzy