piątek, 07 października 2022

Szkolenie z ratownictwa wodnego dla strażaków

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przeprowadził szkolenie doskonalące z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków – ratowników do prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych oraz przygotowania instruktorów doskonalenia zawodowego na potrzeby JRG. Zajęcia z zachowaniem reżimów sanitarnych prowadziła kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie w oparciu o Program szkolenia doskonalącego z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym zatwierdzony przez komendanta głównego w dniu 19 kwietnia 2021 r.

W szkoleniu udział wzięło 12 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. mazowieckiego. Następne szkolenie zaplanowano w ostatnich dniach czerwca.


Zobacz również