środa, 27 października 2021

Terytorialsi “Niepodległą mają we krwi”

W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbywają się akcję krwiodawstwa. Dzięki Terytorialsom do systemu trafia co roku znaczna ilość krwi.

64 batalion lekkiej piechoty we współpracy ze Stowarzyszeniem HDK LEGION Oddział Płock, 18 października organizuje mobilną akcję honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Niepodległą Mamy We Krwi” w której uczestniczyć będą wszystkie służby mundurowe z miasta Płocka. Podczas akcji będzie towarzyszyć m.in. hasło „Dla saperów z Gliwic – by inni mogli żyć”. Zbiórka ta jest skierowana dla rannych żołnierzy 29 Patrolu Rozminowania z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, którzy na początku października zostali ranni w eksplozji niewybuchów.

Celem „Niepodległą mamy we krwi” jest rozszerzanie szczytnej idei, jaką jest oddawanie krwi oraz uświadamianie, że krew należy do najpotężniejszych leków, jakimi dysponuje medycyna. Jest niezbędnym lekiem dla ofiar wypadków drogowych, dzieci i dorosłych walczących z rakiem oraz dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny. Zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest zawsze i ciągle wzrasta. Akcja będzie także doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy i integracji miejscowych służb oraz szerzenia postaw patriotycznych.

Akcja zostanie przeprowadzona 18 października 2019 r. w godzinach 9.00 – 13.00 na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku przy al. Kilińskiego 12 w oparciu o mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.
          
Służby i instytucje, które potwierdziły dołączenie do akcji:
• Straż Miejska w Płocku
• I LO PUL Liceum Mundurowe w Płocku
• Oddział Wojewódzkiego ZOSP RP w Płocku
• I LO CN-B w Płocku
• Oddział ZPS w Płocku
• WOPR Płock
• IPA Płock
• Stowarzyszenie Historyczne im. „11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych”

W 6 MBOT utrzymywana jest również zdolność stałej gotowości Terytorialsów do tzw. „alarmowego oddania krwi”. Żołnierze w razie nagłej konieczności, są „Zawsze Gotowi”, do zaoferowania pomocy potrzebującym poprzez oddanie krwi. Aby to było możliwe, w każdej kompanii lekkiej piechoty jest wyznaczony koordynator HDK, który odpowiada za utrzymanie systemu oddawania krwi, planowane akcje krwiodawstwa, a także, w przypadku nagłej potrzeby, za organizację akcji alarmowych.

– Terytorialsi z 6 MBOT, są „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko” do niesienia pomocy innym „Należy podkreślić, że w każdym miesiącu jest zapotrzebowanie na krew. Szczególnie w miesiącach wakacyjnych, gdzie dochodzi do większej ilości zdarzeń na drogach. Honorowi dawcy krwi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej stanowią wzór godny naśladowania. Są to przede wszystkim żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej jak również kadra zawodowa. Kiedy zaistnieje jakakolwiek potrzeba tak jak teraz, biorą udział w mobilnych akcjach krwiodawstwa. Żołnierze 6MBOT również cyklicznie oddają w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest to kolejny sposób do wspierania społeczności lokalnych. Ilekroć oddają krew, dają drugiej osobie najcenniejszy dar – część siebie. Nasi żołnierze to właśnie czynią”. – powiedział główny koordynator ds. krwiodawstwa w 6 MBOT st. sierż. Adrian Dubiel.

Założenia 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na rzecz HDK, zostały spełnione, a sumaryczna ilość oddanej krwi od stycznia br. wyniosła ponad 130 litrów. Liczba honorowych dawców krwi jak i tych, którzy deklarują chęć alarmowego oddawania krwi, w całej 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stale wzrasta, pokazuje to ogromny potencjał i realne wzmocnienie dla całego systemu, w momencie pełnego zaangażowania wszystkich batalionów.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego jest jedną z dwóch brygad działających na terenie Mazowsza. W skład brygady wchodzą 4 bataliony lekkiej piechoty: w Grójcu, Radomiu, Płocku oraz w Pomiechówku. Brygadą dowodzi płk Przemysław Owczarek.


Nasi partnerzy