piątek, 07 października 2022

3 obywateli Chin zatrzymanych w Wólce Kosowskiej

W środę (16.10) w wyniku kontroli legalności pobytu na terenie Wólki Kosowskiej funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali 3 Azjatów nielegalnie przebywających na terytorium naszego kraju.

Zatrzymane osoby to mężczyźni w wieku od 48 do 49 lat. Wszyscy są obywatelami Chin. W podwarszawskiej Wólce Kosowskiej zajmowali się przewożeniem i rozładunkiem towarów na jednej z hal handlowych w obrębie azjatyckiego centrum.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, która objęła 19 cudzoziemców, funkcjonariusze ustalili, że ujawniona trójka Azjatów przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie. Dwóch mężczyzn nie opuściło Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, który był wskazany w ich wizach. Trzeci z zatrzymanych przebywał w naszym kraju bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu, który by uprawniał go do wjazdu i pobytu na nim.

Wobec wszystkich wszczęto postępowania administracyjne, które zakończą się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw obszaru Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat.


Zobacz również