niedziela, 24 października 2021

Trzy odmowy wjazdu

Odmową wjazdu do Polski zakończyły się czynności wobec 3 cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków do przekroczenia granicy. Wśród zawróconych znalazły się dwie Gruzinki, które podczas kontroli granicznej posłużyły się sfałszowanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy.

Cudzoziemiec, aby wjechać do naszego kraju, musi spełnić warunki wjazdu określone w przepisach, m.in. musi posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, oraz nie może widnieć w bazach danych, jako osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, a także stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Niestety, niektórych z tych warunków nie spełniało 3 obywateli Gruzji, którzy wczoraj próbowali wjechać do Polski przez lotnicze przejście graniczne Warszawa-Okęcie. Pierwszy z nich 42-letni mężczyzna – figurował w systemie (SISII), jako osoba niepożądana, wpisu dokonała strona austriacka. Po zakończeniu czynności i wręczeniu decyzji o odmowie wjazdu, mężczyzna odleciał do Mińska.

Natomiast dwie zawrócone Gruzinki wpadły podczas odprawy granicznej legitymując się sfałszowanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy w charakterze pracowników tymczasowych. Okazane przez cudzoziemki oświadczenia zostały podrobione na wzór oryginalnych. W związku z tym, że kobiety podstępem próbowały wjechać do Polski otrzymały decyzje o odmowie wjazdu. Ponadto wszczęto wobec nich postępowanie w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom posługując się fałszywymi oświadczeniami (art. 264 a § 2 kk. w zb. z art. 270 § 1 kk.). Po zakończeniu czynności i wręczeniu decyzji o odmowie wjazdu, kobiety również odleciały do Mińska.


Nasi partnerzy