środa, 28 lipca 2021

Udaremniono dostarczenie narkotyków na teren Zakładu Karnego

Po kontroli korespondencji kierowanej do osób pozbawionych wolności, która realizowana jest m.in. z wykorzystaniem skanera rentgenowskiego do prześwietlania paczek jedna

Po kontroli korespondencji kierowanej do osób pozbawionych wolności, która realizowana jest m.in. z wykorzystaniem skanera rentgenowskiego do prześwietlania paczek jedna z przesyłek została oznaczona przez psa specjalnego. W przesyłce funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili skarpety nasączone substancją narkotyczną.

Prowadzenie w sposób sumienny i permanentny czynności profilaktycznych przez funkcjonariuszy siedleckiej jednostki penitencjarnej, doskonałe zrozumienie między psem specjalnym, a jego przewodnikiem pozwoliły ponownie udaremnić transfer narkotyków na teren zakładu karnego, który mógł stać się źródłem zaistnienia sytuacji godzących w bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej. W toku wspomnianych czynności profilaktycznych uzyskano informację, że do jednego ze skazanych może zostać dostarczona przesyłka zawierająca środki odurzające. Pozyskana informacja znalazła potwierdzenie w rzeczywistości w postaci ujawnienia w przesyłce zaadresowanej do jednego ze skazanych skarpet nasączonych substancją narkotyczną. Wstępne badanie testem wskazało, iż jest to substancja z grupy alkaloidów. Znalezione przedmioty zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom Policji.

Dzięki sumiennej i profesjonalnej pracy zespołu funkcjonariuszy, kolejny raz udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki substancji narkotycznej, co gwarantuje utrzymanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa w tutejszym zakładzie karnym. Skuteczne udaremnienia transferów narkotyków na teren jednostek penitencjarnych są możliwe dzięki systematycznym szkoleniom funkcjonariuszy Służby Więziennej z zakresu przeciwdziałania przenikaniu środków odurzających i przedmiotów niedozwolonych do zakładów karnych i aresztów śledczych.

Podkreślenia wymaga fakt, że do opisanego powyżej ujawnienia substancji narkotycznej doszło z pomocą przyjętej kilkanaście tygodni temu w szeregi Służby Więziennej „Noli” – psa specjalnego, który pełni służbę z Zakładzie Karnym w Siedlcach. Tak wzorowo pełniona służba przez wspomnianego psa specjalnego powinna być przestrogą dla osób, które próbując dostarczyć do zakładu karnego środki odurzające bądź przedmioty niedozwolone same narażają się na umieszczenie w warunkach izolacji więziennej.

Tekst i zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk


Nasi partnerzy