piątek, 07 października 2022

Uroczysty apel z okazji 100 lat OSP Stara Biała

16 lipca odbył się uroczysty apel z okazji 100–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Biała w powiecie płockim połączony z poświęceniem i przekazaniem średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Starej Białej. Przewodniczył jej diecezjalny duszpasterz strażaków ks. Andrzej Zakrzewski. Po nabożeństwie pododdziały oraz zaproszeni goście przemieścili się na plac przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Biała

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku nadbryg. Jarosławowi Nowosielskiemu mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP, następnie miał miejsce przegląd pododdziałów ochotniczych straży pożarnych. Kolejnym punktem było odegranie hymnu oraz podniesienie flagi państwowej.

Zaproszonych gości przywitał wójt gminy Stara Biała pan Sławomir Wawrzyński. Po przywitaniu gości i przedstawieniu historii jednostki przez druha Marka Żakowskiego prezesa OSP Stara Biała miało miejsce wręczenie odznaczeń i medali strażakom ochotniczych straży pożarnych.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Stara Biała. Po odczytaniu aktu przekazania samochodu ratowniczego przedstawiciele darczyńców wręczyli kluczyki do nowego pojazdu na ręce naczelnika oraz kierowcy OSP Stara Biała. Uroczystość zakończyło złożenie meldunku mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP oraz odprowadzeniem sztandarów.

Opracowanie: bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,
Zdjęcia: Urząd Gminy Stara Biała.


Zobacz również