wtorek, 20 kwietnia 2021

Warszawa: Cerkiew pw. św. Marii Magdaleny

Katedra Metropolitalna p.w. Św. Marii Magdaleny wybudowana została w drugiej połowie XIX wieku na prośby ludności prawosławnej zamieszkującej praską część miasta. Uroczyste poświęcenie cerkwi nastąpiło 29 czerwca 1869 r. O tym wydarzeniu Kurier Warszawski napisał: „W niedzielę, 29.06. (11.07.), w uroczystość Śww. Apostołów Piotra i Pawła, odbyło się poświęcenie nowoczesnej na przedmieściu warszawskim Pradze, cerkwi prawosławnej p.w. Św. Magdaleny.

Cerkiew na Pradze była pierwszą samodzielnie stojącą prawosławną świątynią Warszawy. Dało to możliwość pełnego „rozwinięcia skrzydeł” jej budowniczym. Nic więc dziwnego, że odwiedzający Warszawę w 1876 r. Fritz Wernicki pisał: „Do najpiękniejszych należy tylko jedyny oryginalny Kościół grecki, który znajduje się na Pradze pośród zieleni parkowej prawobrzeżnej Warszawy. W nim dopiero możemy nasycić oko najczystszym, najprawdziwszym, najpiękniejszym stylem bizantyjsko-rosyjskim „.

W czasie II wojny światowej na skutek bombardowania zniszczona została lewa strona katedry, a podczas powstania warszawskiego spłonęła główna kopuła. W latach 1969 – 1970 cerkiew poddano konserwacji, przywracając i częściowo rekonstruując pierwotną dekorację ścienną wnętrza.

Obecnie cerkiew p.w. Św. Marii Magdaleny jest katedrą metropolitalną, najważniejszą świątynią prawosławną w Polsce i jedną z najważniejszych w Powszechnym Kościele Prawosławnym, a dokładniej trzynastą w hierarchii świątynią katedralną, gdyż Kościół Prawosławny w Polsce jako trzynasty otrzymał autokefalię. W 1871 r. w pobliżu cerkwi wybudowano plebanię, która obecnie stanowi siedzibę główną głowy kościoła prawosławnego – ” Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski”

Nabożeństwa:
poniedziałek-piątek, 9.00 – św. Liturgia
poniedziałek, środa, czwartek, 17.00 – wieczernia i jutrznia
wtorek, 17.00 – wieczernia i akatyst do św. męczennika młodzieńca Gabriela
piątek, 17.00 – wieczernia i akatyst do św. Serafima Sarowskiego
sobota, 17.00 – całonocne czuwanie

Niedziela:
7.30 – św. Liturgia (boczny ołtarz św. Hioba)
8.30 – św. Liturgia (dolna cerkiew; po tej Liturgii są prowadzone lekcje religii)
10.00 – św. Liturgia (górna cerkiew)
17.00 – wieczernia i akatyst do Bogurodzicy


Nasi partnerzy