Warszawska Straż Pożarna szuka poszukuje strażaków – kierowców

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 40 osób.
Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik-kierowca.
Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.
Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Wymagania konieczne:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.):
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
– posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

Ponadto dodatkowo wymagane jest (WARUNEK KONIECZNY):
-posiadanie prawa jazdy kat. C.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem: „NABÓR DO SŁUŻBY – KIEROWCA – Imię i Nazwisko”, w terminie do: 09.09.2022 roku, w kancelarii Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy przy ul. Polnej 1, w godz. 7:30-15:30 lub przesłane listem poleconym na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 596-73-22 lub 596-73-21.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.