Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę posterunku w Goździe

Uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę Posterunku Policji w Goździe. Wśród obecnych byli posłowie ziemi radomskiej, przedstawiciele Policji i samorządowcy oraz osoby reprezentujące wykonawcę. Budowa finansowana jest ze środków budżetu państwa. Jej wartość wynosi ponad 4,7 milionów złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień tego roku.

Posterunek Policji w Goździe funkcjonował w strukturze Komisariatu Policji w Skaryszewie od 16 września 2002 r. do 14 grudnia 2012 r, kiedy to został zlikwidowany, a obszar gminy Gózd obsługiwać zaczął Komisariat Policji w Skaryszewie, a od 2022 roku Komisariat Policji w Pionkach. U podstaw przywracania posterunków leżą apele lokalnej społeczności, która – podczas m.in. debat społecznych argumentuje, że brak posterunku na terenie gminy wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Za przywróceniem posterunku w Goździe lobbowali także przedstawiciele samorządu lokalnego.

Wójt Gminy Gózd przekazał w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd KWP zs. w Radomiu nieruchomość o pow. 0,148 ha. Pisaliśmy o tym tutaj. Planowany łączny koszt budowy Posterunku Policji w Goździe oszacowano na kwotę ponad 4,5 mln zł, a pieniądze będa pochodzić z budżetu Policji, Centralnego Funduszu Wsparcia Policji (Program Modernizacji Policji na lata 2022-2025) oraz funduszy samorządowych. W celu realizacji zadania, 8 grudnia 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 20.09.2023 r. Planowany budynek Posterunku Policji posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną i wzniesiony zostanie w technologii modułowej 3D. Budynek posiadać będzie zwartą formę architektoniczną o powierzchni użytkowej dla 8 pracowników. Planowana powierzchnia wewnętrzna wyniesie około ok. 161 m², natomiast powierzchnia zabudowy około 191 m². Budynek zostanie wyposażony w odnawialne źródło energii w postaci paneli fotowoltaicznych oraz pompę ciepła powietrze/woda.

Dzisiaj (28.06) na placu budowy odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. Wśród zaprosznych na tą uroczystość gości byli m.in. posłowie Anna Kwiecień, Marek Suski i Radosław Fogiel, starosta radomski – Waldemar Trelka, Krzysztof Murawski – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz służb mundurowych.

Witając gości, Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Konrad Krakowiak stwierdził, że „Posterunek ten to milowy krok do spełnienia oczekiwań lokalnej społeczności, która chce czuć się bezpiecznie, potrzebująebliskości policji, potrzebuje tego posterunku”. Podziękował Wójtowi Gminy Gózd za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie w postaci przekazania gruntu pod budowę oraz za konsekwencję w działaniu. Podziękowania trafiły także do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu i podległych mu funkcjonariuszy i pracowników za przejęcie ciężaru wszelkich formalności związanych z utworzeniem posterunku. Komendantowi Głównemu Policji insp. Krakowiak podziękował za szybki proces decyzyjny i umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia, a także zaplanowane wzmocnienie etatowe radomskiej jednostki. Obecnym parlamentarzystom podziękował za wdrożenie Programu Modernizacji Policji, bez którego nie mielibyśmy możliwości rozwijać się i unowocześniać.

Treść aktu erekcyjnego odczytał podinsp. Radosław Cubala – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu. Swoje podpisy na dokumencie złożyli: poseł Marek Suski, nadinsp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, Waldemar Trelka – starosta radomski, Paweł Dziewit – Wójt Gminy Gózd, Marcin Linowski – Przewodniczący Rady Gminy Gózd, insp. Konrad Krakowiak – Komendant Miejski Policji w Radomiu, mł. insp. Andrzej Nowak – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu oraz dyretor handlowy firmy Climatic – Jarosław Adamek.

Akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie. Trafiły tam również – zgodnie z tradycją – dzisiejsze wydania lokalnej gazety „Echo Dnia”, w którym można przeczytać o dzisiejszej uroczystości oraz planowanej inwestycji. Akt erekcyjny oraz gazetę do tuby włożył podinsp. Grzegorz Skomra-Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Pionkach oraz kom. Izabela Wrzesień-Naczelnik Wydziału Prewencji KP w Pionkach. Poświęcenia aktu erekcyjnego oraz działki, na której stanie budynek posterunku dokonał ks. Jarosław Rożek, kapelan KWP zs. w Radomiu. Osoby, które podpisały akt erekcyjny, następnie wmurowały tubę w budynek.

Po wmurowaniu, odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusza Kamińskiego, który z tej okazji skierowany był do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

W imieniu parlamentarzystów ziemi radomskiej, głos zabrał posesł Marek Suski. – „To realizacja programu modernizacji służb mundurowych. Budujemy posterunki, ponieważ jest potrzeba bezpieczeństwa i nasi obywatele tego oczekują. Jest to też uznananie dla Policji, która strzeże naszego bezpieczeństwa i robi to w sposób doskonały”- podkreślał posesł Suski.

Nadinsp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu podkreślił, że w tym roku w ramach Programu Modernizacji Policji zaplanowane jest otworzenie 6 posterunków Policji w garnizonie. Nadinsp. Wołowiec podziękował parlamentarzystom za przyjęcie ustawy, dzięki której budowane są obiekty, kupowany sprzęt, wyposażenie indywidulane funkcjonariuszy oraz wzmocnienie etatowe. Podziękował wszystkim, którzy dołożyli chociażby najmniejszą cegiełkę do budowy tego obiektu.

Wójt Gminy Gózd – Paweł Dziewit podkreślił, że „jednym z ważniejszych, jak nie najważniejszym elementem poczucia bezpieczeństwa będzie upragniony posterunek Policji, który do nas powróci. Cieszymy się, że to będzie nowy posterunek, gdzie państwo policjanci będą mogli pracować w godziwych warunkach”.

Z okazji uroczystości do Wójta Gminy wpłynął także list od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.

Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień tego roku.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.