piątek, 16 kwietnia 2021

Wojewoda wręczył powołania konsultantom wojewódzkim

26 lutego br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł powołał czterech nowych konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz czterech na kolejną kadencję. Uroczystość odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Wojewoda Mazowiecki powołał czterech konsultantów wojewódzkich do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego:
– na pięcioletnią kadencję, została powołana konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dziecięcej lek. Karina Felberg, która pełni funkcję kierownika Pracowni Uroterapii w Instytucie „Pomniku – Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
– na pięcioletnią kadencję została powołana konsultant wojewódzki w dziedzinie fizyki medyczne dr n. med. Anna Zawadzka, która pełni funkcję kierownika Pracowni Planowania Radioterapii w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,
– na pięcioletnią kadencję została powołana konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej mgr farm. Sylwia Lewandowska – Pachecka, która pełni funkcję pracownika Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– na pięcioletnią kadencję została powołana konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki dr hab. n. med. Małgorzata Figurska, która pełni funkcję adiunkta w Klinice Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie.

Na kolejną kadencję Wojewoda Mazowiecki powołał czterech konsultantów wojewódzkich:

– na pięcioletnią kadencję została powołana konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej dr hab. n. med. Krystyna Szymańska, która pełni funkcję kierownika Pracowni Neurodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
– na pięcioletnią kadencję została powołana konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dr hab. n. med. Maria Radziwoń – Zaleska, która pełni funkcję kierownika IV Oddziału Psychiatrycznego w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
– na pięcioletnią kadencję została powołana konsultant wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lek. Katarzyna Nowicka, która pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Szpitala Bielańskiego w Warszawie,
– na pięcioletnią kadencję został powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie angiologii prof. dr. hab. n. med. Ireneusz Nawrot, który pełni funkcję pracownika w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPCSK przy ul. Banacha w Warszawie,

Konsultantów wojewódzkich powołuje Wojewoda w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanych kształceni i doskonaleń zawodowych. Rolą konsultantów jest też przygotowanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach. W województwie mazowieckim powołanych jest ponad stu konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Ich kadencja trwa pięć lat.


Nasi partnerzy