Wsparcie samorządu Mazowsza dla podregionu ciechanowskiego

W podregionie ciechanowskim najwięcej pieniędzy sejmik Mazowsza przeznaczył na projekty ważne dla równomiernego rozwoju województwa.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat wspiera gminy i powiaty w realizacji projektów ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, ta pomoc pozwala wielu samorządom podjąć decyzję o kolejnej inwestycji. – Czasem słyszymy wprost, że bez tych programów wielu inwestycji nie udałoby się przeprowadzić. Tak jest z budową dróg, placówek edukacyjnych, medycznych, modernizacją zabytków czy zakupem sprzętu dla OSP. Kierując się zasadą pomocniczości i solidarności, pomagamy samorządom oraz lokalnym wspólnotom realizować szereg przedsięwzięć.

Mazowsze wspiera samorządy
Gminy i powiaty z całego Mazowsza mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach 14 różnych programów, w tym m.in. dla sołectw, działkowców, kół gospodyń wiejskich, młodzieży, organizacji pozarządowych, seniorów czy straży pożarnych. Można także ubiegać się o środki na nowe drogi, szkoły, żłobki, placówki medyczne czy obiekty sportowe. Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski zaznacza, że równomierny rozwój całego województwa to jeden z priorytetów sejmiku Mazowsza. – Właśnie temu mają służyć nasze autorskie programy wsparcia. Pomagamy gminom i powiatom w realizacji ważnych dla nich inwestycji, które bez naszej pomocy, bardzo często nie mogłyby być zrealizowane. To szczególnie istotne w czasie szalejących cen i rosnącej inflacji.

W podobnym tonie wypowiada się prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.Drożyzna uderza w samorządy. Inwestycje kosztują więcej i nie widać na horyzoncie żadnych pozytywnych trendów. Może być tylko gorzej. Dlatego wsparcie środkami zewnętrznymi dla lokalnych budżetów jest niezwykle istotne. Dobrze, że samorząd województwa wspiera gminy i miasta w ich przedsięwzięciach. Teraz liczmy również na uruchomienie naborów na fundusze europejskie z obecnej perspektywy finansowej UE.

Dla zrównoważonego rozwoju
W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” w podregionie ciechanowskim dofinansowanie otrzymały m.in.: przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie, rozbudowa ulicy Spokojnej w Glinojecku, modernizacja krytej pływalni w Płońsku, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie czy też przebudowa drogi gminnej relacji Windyki – Wieczfnia Kościelna.

Sołectwa z dofinasowaniem
W subregionie ciechanowskim bardzo dużo projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. Wsparcie trafiło m.in. na: budowę placów zabaw w Adamowie, Mączewie, Olszewie-Grzymkach, wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu, docieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Modełka czy też renowację kapliczki przydrożnej w sołectwie Ciółkowo Nowe.

Gospodynie wiejskie też potrafią
Zakup strojów ludowych, wyposażenia kuchni, namiotów imprezowych czy dofinasowanie do organizacji imprez np. festynów lub warsztatów, to niewielkie projekty służące integracji i rozwojowi społeczności lokalnych. W regionie ciechanowskim dofinansowanie otrzymały, m.in.: KGW „Gościszanki”, KGW „Jarzębina” w Budach Matusach, KGW „W kobiecym gronie” w Nowym Radzikowie czy też KGW „Niezapominajka” w Lipnikach Starych. Jak podkreśla Agnieszka Pielat z Koła Gospodyń Wiejskich w Pilichówku, dzięki finansowemu wsparciu z budżetu województwa członkowie kół mogą zwiększać swój potencjał, rozwijać się i aktywizować. – Nasze koło, dzięki tej pomocy zakupiło m.in. grill gazowy, kuchnię z piekarnikiem, garnki oraz termosy do przechowywania i transportowania żywności. Wszystko to pozwala nam organizować imprezy integrujące mieszkańców.

Strażacy z wozami i sprzętem
W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” pieniądze przeznaczone zostały m.in. na remonty i modernizacje budynków strażnic oraz zakup wozów bojowych dla OSP: Baboszewo, Bieżuń, Modła, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzgowo, Lutocin, Ojrzeń, Kaczorowy, Pawłowo i Dąbek, a także specjalistycznego sprzętu i ubrań ochronnych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W trosce o klimat i czyste powietrze
Samorząd Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” w podregionie ciechanowskiego dofinasowane zostały m.in.: pierwszy etap Ogrodu Społecznego na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechnowie, zakup zielonych wiat przystankowych w gminie Pułtusk, urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku, zakup mobilnego laboratorium dla gminy Strzegowo czy też organizacja festynu – „Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022”.

Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane
Na wsparcie samorządu województwa mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” samorządowe dofinansowanie trafiło na renowację obiektów zabytkowych z subregionu ciechanowskiego. Wśród nich znalazły się m.in.: prace konserwatorskie przy dachu kościoła pw. św. Antoniego w Ratowie, remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku czy też pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym z XVII w. w kościele w Płońsku.

Samorząd Mazowsza przekazał również wsparcie na budowę i remonty obiektów sportowych na terenie podregionu. Dofinansowane projekty to m.in.: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, modernizacja kortu tenisowego w miejscowości Szydłowo, budowa stałego lodowiska z funkcją rolkowiska w Strzegowie czy też modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.