czwartek, 08 grudnia 2022

Wsparcie z UE na konserwację zabytkowego kościoła w Żyrardowie

Fundusze Europejskie pomogą w odrestaurowaniu kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczono prawie 1 mln zł z UE. Dziś umowy o dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie i władze miasta. W spotkaniu wziął również udział Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Kościół usytuowany jest na terenie XIX-wiecznej Osady Fabrycznej, uznanej w 2012 r. za szczególny zabytek – pomnik historii. Wiele budynków zlokalizowanych na terenie osady, w tym kościół, znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają pilnego remontu. Na południowej wieży kościoła zachowało się jedynie 6 z 8 pinakli wyższych, a upadek jednego z frontowych pinakli uszkodził elementy wieńca płaskownika oraz dach. W ramach inwestycji wzmocnione zostaną pinakle kościoła. Konserwacji będą poddane luki murowane i fragmenty filarów narożnych wież murowanych. Wzmocnione zostaną też pęknięcia filarów głównych. Dzięki renowacji uda się zachować wygląd neogotyckiego kościoła, a także dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dotychczas budynek kościoła pełnił wyłącznie funkcję sakralną, jednak podjęte działania sprawią, że budynek zyska miano ośrodka kulturalnego dla mieszkańców Żyrardowa oraz turystów. W kościele odbywać się będą wydarzenia kulturalne, np. wystawy, warsztaty, koncerty muzyki organowej, chóralnej czy klasycznej oraz lekcje muzealne. Planowana jest wystawa pt. „Ceglana skarbnica” poświęcona historii kościoła oraz samej parafii, warsztaty dla studentów z zakresu architektury, historii, sztuki, a także dołączenie do akcji „Noc Muzeów”. Ponadto dla wszystkich zainteresowanych udostępnione zostaną zdigitalizowane zasoby parafii. Digitalizacja w ramach projektu będzie kontynuacją rozpoczętych już przez Żyrardów działań


Zobacz również