piątek, 30 września 2022

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu

W związku z wystąpieniem kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski, w tym o potwierdzonych w ostatnich dniach ogniskach w gospodarstwach w powiecie żuromińskim, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował do starostów o podjęcie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

Proszę o przekazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu – napisał Wojewoda, w apelu przekazanym do samorządowców.

Wojewoda podkreślił też, że to „od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad zostanie ograniczone”. Konstanty Radziwiłł zapewnił, że służby wojewódzkie są w gotowości do podjęcia ewentualnych działań w przypadku wystąpienia zachorowania na obszarze Mazowsza. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu procedur w zakresie wystąpienia zagrożenia epizootycznego na poziomie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

W piśmie do samorządów Wojewoda zaznaczył, że niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.:

zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
– W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby i instytucje (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta).

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu trzynastu ognisk grypy ptaków w 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego w miejscowościach:
– Chromakowo, gmina Lutocin, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
– Swojęcin, gmina Lutocin, powiat: żuromiński, gatunek: kura nioska,
– Wilewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: indyk rzeźny,
– Ratowo, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura hodowlana,
– Sadłowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana,
– Zgliczyn Pobodzy, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
– Sadłowo Parcele, gmina Bieżuń, powiat: żuromiński, gatunek: kura nioska,
– Sadłowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
– Karniszyn, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
– Stanisławowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura nioska,
– Sadłowo Parcele, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, gatunek: kura hodowlana,
– Cegielnia Ratowska, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura hodowlana,
– Zgliczyn Glinki, gmina Radzanów, powiat mławski, gatunek: kura nioska.


Zobacz również