poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Za wszelką cenę chcieli wjechać do Polski

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż dla dwóch obywateli Ukrainy, którzy chcąc uniknąć kwarantanny okazali do kontroli granicznej dokumenty, które miały poświadczyć, że są studentami, a tak naprawdę okazały się „fałszywkami” i do tego z licznymi błędami ortograficznymi. To kolejny tego typu przypadek w ostatnich tygodniach odnotowany przez Placówkę Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.

Do zdarzenia doszło w piątek (04.09.2020 r.) na Lotnisku Chopina po przylocie samolotu z Kijowa. Do kontroli paszportowej na kierunku wjazdowym do Polski stawiło się dwóch obywateli Ukrainy w wieku 37 i 26 lat, przedstawiając poza paszportami – dokumenty uzupełniające tj.: zaświadczenie o podjęciu nauki oraz kserokopię legitymacji szkolnej, które miały potwierdzić rzekomo posiadany przez nich status studenta jednej z policealnych szkół zawodowych. W wyniku analizy dokumentów, funkcjonariusz stwierdził, że przedstawione dokumenty uzupełniające odbiegają od ogólnie przyjętych wzorów. Liczne błędy ortograficzne i stylistyczne w dokumentach oraz niepoprawny kontakt z dyrekcją szkoły, jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia funkcjonariusza, że są to „fałszywki”. W związku z tym, że podróżni usiłowali podstępem wbrew obowiązującym przepisom przekroczyć granicę państwową, okazując do kontroli fałszywe zaświadczenia i kserokopie legitymacji szkolnych usłyszeli zarzuty z art. 264a § 2 kk. oraz art. 270 § 1 kk.

W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami jeden z zatrzymanych przyznał, że fałszywe dokumenty miały uwiarygodnić ich deklarowany cel wizyty w Polsce, a tym samym uniknąć kwarantanny, z której według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwolnieni są uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia. Drugi z ujawnionych złożył wyjaśnienia, lecz nie przyznał się do zarzucanego czynu. Obydwaj otrzymali decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP. Dzisiaj odlecieli do Kijowa.


Nasi partnerzy