niedziela, 28 listopada 2021

Nowy kościół w Warszawie został poświęcony

Kościół parafii św. Krzysztofa w Warszawie na Bielanach został 6 września poświęcony przez kard. Kazimierza Nycza. Została zbudowana nowa świątynia ale także „Boża budowla” jaką jest wspólnota parafialna – powiedział w homilii podczas uroczystej Mszy świętej

Dzisiaj w akcie konsekracji (poświęcenia) kościoła oddajemy Bogu to dzieło rąk ludzkich; oddajemy Bogu tę świątynię tak jak to czynił król Salomon, kiedy oddawał świątynię jerozolimską przeznaczając ją wyłącznie jako miejsce sakralne, dla świętych dzieł Boga – podkreślił metropolita warszawski.

Podczas Mszy św. szczególną wymowę miały obrzędy poświęcenia świątyni. Na początku kard. Nycz poświęcił wodę, ściany nowego kościoła, ołtarz i wiernych zgromadzonych w świątyni. Po Liturgii Słowa metropolita warszawski namaścił ołtarz i ściany kościoła olejem poświęconym w Wielki Czwartek w katedrze.

Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła nastąpiło ich okadzenie, jak również obecnych w kościele wiernych. – Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą – mówił proboszcz.

Ostatnim z obrzędów poświęcenia nowej świątyni było uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła. W miejscach namaszczenia ścian zapalono świece-zacheuszki.

Kamień węgielny pod nową świątynię na Bielanach poświęcił 13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II podczas pobytu w stolicy.

Nowa parafia św. Krzysztofa w Warszawie została erygowana 14 września 2001 r. a budowa kościoła rozpoczęła się w kwietniu 2003 r. Historia parafii sięga jednak połowy lat 90. ubiegłego wieku, gdy nieżyjący już proboszcz parafii na Chomiczówce ks. Jan Huryn poprosił metropolitę warszawskiego o delegację dla ks. Krzysztofa Sadkowskiego do tworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego dla powstającego wówczas osiedla przy ul. Kochanowskiego.


Zobacz również