wtorek, 16 sierpnia 2022

Za złamanie przepisów pobytowych będą musieli opuścić Polskę

Wczorajsze kontrole legalności pobytu cudzoziemców podjęte przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia i zatrzymania 5 mężczyzn, którzy złamali przepisy pobytowe w naszym kraju.

Tym razem w zainteresowaniu mundurowych znaleźli się obywatele Wietnamu, Turkmenistanu, Tadżykistanu oraz Gruzji. W większości, zatrzymani cudzoziemcy nie mieli zalegalizowanego pobytu – innymi słowy – nie posiadali dokumentów typu wiza czy karta pobytowa, które uprawniałyby ich do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium Polski zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach. Dodatkowo, niektórzy z ujawnionych mężczyzn pracowali na czarno lub w ogóle nie podjęli zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu, na podstawie którego otrzymali wizę. Wśród ujawnionych znaleźli się również tacy, którym legalny pobyt skończył się w innym kraju Schengen i chcąc uniknąć powrotu do macierzystego kraju przyjechali do Polski przekraczając granicę wbrew przepisom. W konsekwencji wobec wszystkich 5 cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych krajów Schengen we wskazanym okresie.


Zobacz również