Zakończenie procesu synodalnego w diecezji płockiej

W bazylice katedralnej płockiej 2 maja 2022 r. odbyło się zakończenie etapu diecezjalnego procesu synodalnego. Nieszporom ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, natomiast słowo wygłosił biskup pomocniczy Mirosław Milewski: – Słuchanie w grupach i wspólnotach ma sens i w nim zawiera się przyszłość Kościoła, na tym będzie polegać i taki będzie Kościół przyszłości – podkreślił prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej.

Duchowieństwo, świeccy i osoby konsekrowane w dniu zakończenia procesu synodalnego w diecezji modlili się przy relikwiach św. Zygmunta, patrona miasta Płocka, w jego wspomnienie liturgiczne. Była adoracja eucharystyczna, medytacja słowa Bożego i nieszpory o św. Zygmuncie, królu i męczenniku, żyjącym na przełomie V i VI wieku.

Bp Mirosław Milewski powiedział, że synod się nie kończy, ponieważ „Kościół jest synodem”, jak naucza papież Franciszek. Ojciec święty zachęca, aby „uczyć się synodalności, czyli nowego, a zarazem starego sposobu myślenia i życia Kościołem”.

Synodalność to liczenie na Boga i liczenie się z Bogiem, ale to także liczenie na ludzi i liczenie się z ludźmi. Proces synodalny pokazał na nowo, że Kościół ma sens tylko wtedy, gdy dajemy w nim pierwsze miejsce Bogu. Bez Niego nasze celebry mogą być świadectwem jedynie ludzkiej próżności. Liczyć na Boga i liczyć się z Bogiem to nieść przekonanie, że w każdej naszej pracy potrzebujemy Jego wsparcia i wsłuchania się w Jego głos – powiedział biskup pomocniczy w Płocku.

Podkreślił, że doniosłym owocem procesu synodalnego w diecezji jest adoracja w czasie dni eucharystycznych. W ciągu całego roku, codziennie w innym miejscu w diecezji, trwa proces synodalny, gdy przed Najświętszym Sakramentem „pytamy Boga o to, jak nawracać się duszpastersko”. Wyraził nadzieję, że dni eucharystyczne pobudzą do większej troski o piękno liturgii w parafiach i wspólnotach: – Jeśli będziemy liczyli się z Bogiem przy ołtarzu wówczas Kościół będzie naprawdę synodem – na poziomie parafii, dekanatu i diecezji – zaakcentował bp Milewski.

Dodał, że prawdziwy proces synodalny to nie tylko liczenie się z Bogiem, ale to także liczenie się z ludźmi. Doświadczenie odbytych spotkań na nowo uświadomiło, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem i usłyszenie tego, co mówi drugi człowiek. Słuchanie w grupach i wspólnotach ma sens i w nim zawiera się przyszłość Kościoła, na tym będzie polegać i taki będzie Kościół przyszłości.

Styl synodalny, czyli słuchanie siebie nawzajem i wspólne poszukiwanie rozwiązań to jedyna droga do skutecznego głoszenia Ewangelii w rozkrzyczanym i pogmatwanym świecie. Styl synodalny polega wspólnym wędrowaniem razem duchownych i wiernych świeckich. Styl synodalny to, przywołując papieża Franciszka, budowanie szpitala polowego. Doświadczyliśmy tego stylu, wszyscy razem, gdy zajęliśmy się milionami uchodźców wojennych z Ukrainy. To, można powiedzieć, synod w praktyce – stwierdził biskup.

Zaapelował do uczestników uroczystości synodalnej, aby słuchanie było stylem pracy w parafiach i diecezji. To „modus operandi” Kościoła: gdy księża nie boją się słuchać głosu wiernych, a wierni chcą słuchać słów duchownych.

Bp Milewski przypomniał ponadto, że piętnaście lat temu 2 maja 2007 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta, papież Benedykt XVI ogłosił nominację bp. Piotra Libery na stolicę biskupią w Płocku. Życzył, aby w synodalnym prowadzeniu Kościoła płockiego wspierał ordynariusza św. Zygmunt.

W uroczystym zakończeniu procesu synodalnego w diecezji oraz nieszporach ku czci św. Zygmunta uczestniczyli księża kanonicy trzech kapituł: Katedralnej w Płocku, Kolegiackiej św. Michała w Płocku, Kolegiackiej w Pułtusku, dziekani, księża pracujący w różnych parafiach i instytucjach diecezjalnych, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, siostry zakonne, uczestnicy świeccy procesu synodalnego.

Proces synodalny w diecezji płockiej rozpoczął się 7 listopada 2021 roku. Od tamtego czasu spotkania synodalne odbywały się w różnych gremiach i wspólnotach. Koordynatorami tego procesu w diecezji płockiej byli: ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, wykładowca akademicki (WSD Płock, UKSW Warszawa) i dr Witold J. Wybult, pracownik Sądu Biskupiego oraz wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.