wtorek, 30 listopada 2021

Zakup dwóch zestawów podwieszanych zbiorników pod helikopter

Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 7 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy przeprowadzone zostały odbiory końcowe dostawy 2 kompletów zestawów zbiorników podwieszanych pod śmigłowiec wraz z wyposażeniem.

Zamówienie zrealizowała firma PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, wartość całkowita dostawy wyniosła 1 296 420,00 zł. Nadzór na procedurą odbiorową zbiorników, w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, prowadził st. kpt. Piotr Strzelecki – zastępca naczelnika Wydziału Logistycznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Ponadto w odbiorach uczestniczyli przedstawiciel Komendy Głównej PSP oraz Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

W ramach części szkoleniowej przedstawiciel wykonawcy zamówienia przeprowadził przeszkolenie z podstawowych zasad obsługi zbiorników, w tym m. in. zasad prawidłowego przechowywania, konserwacji, łączenia poszczególnych elementów służących do podwieszenia zbiornika pod helikopter. Dodatkowo w ramach zwartej umowy planowane jest przeprowadzenie dodatkowego szkolenia osób przewidzianych do obsługi zakupionego sprzętu.

Zakup został zrealizowany w ramach projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Logistyczny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.


Zobacz również