Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP odwiedził strażaków w powiecie węgrowskim

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – koordynator ds. OSP st. bryg. Tomasz Cybul w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie mł. bryg. Mateusza Bieniaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pow. węgrowskiego, spotkał się z funkcjonariuszami i druhami z terenu powiatu węgrowskiego.

Spotkania miały na celu zapoznanie się z warunkami socjalno-bytowymi w Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie i w remizach OSP oraz z wyposażeniem, jakim dysponują jednostki. Komendant rozmawiał z druhami na temat ich problemów i potrzeb, a także planów rozwojowych w ich jednostkach.

Podczas rozmów druhowie odwiedzanych jednostek poruszali problematykę konieczności uzupełniania terminujących się zawartości toreb ratowniczych PSP oraz kosztownych przeglądów sprzętu ratowniczego, będącego na ich wyposażeniu. Strażacy wspominali o konieczności wymiany wysłużonych ubrań specjalnych, a także potrzebie zakupu nowych aparatów ochrony układu oddechowego.

Pierwszą odwiedzoną jednostką była Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku. W jednostce OSP Ostrówek jest organizowany w okresie letnim (od kwietnia – do września) czasowy Posterunek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie, który funkcjonuje w oparciu o dwóch funkcjonariuszy PSP oddelegowanych do pełnienia służby z JRG w Węgrowie, uzupełniony o dwóch ratowników OSP. Posterunek JRG pozwala znacząco skrócić czas dojazdu podmiotów PSP do zdarzeń, zwłaszcza w okresie występowania wzmożonych pożarów.

Kolejną jednostką, w której odbyło się spotkanie była Ochotnicza Straż Pożarna w Budziskach. Jednostka strategicznie usytuowana (miejscowość przyległa do miasta Łochów, przy drodze krajowej nr 62), a co za tym idzie często dysponowana do zdarzeń. Wyróżnia się wysokim poziomem gotowości operacyjnej oraz standardem wyposażenia spełniającym wymogi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak na jednostkę nie włączoną do przedmiotowego systemu. OSP w Budziskach wyjątkowo zaangażowała się w przekazanie sprzętu ratowniczego dla potrzebujących strażaków dotkniętych wojną na Ukrainie, przekazując jeden ze swoich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Ostatnią odwiedzoną jednostką była Ochotnicza Straż Pożarna w Grębkowie, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka z tradycjami, która w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul pogratulował zbliżających się obchodów setnej rocznicy powstania, a także doradził w aspektach organizacyjnych nadchodzącego wydarzenia. OSP w Grębkowie również w sposób istotny zaangażowała się we wsparcie strażaków z Ukrainy, ofiarując agregat prądotwórczy.

Podczas rozmów z druhami Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z upoważnienia Komendanta Głównego PSP i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wyraził serdeczne podziękowania za ich szlachetny gest braterstwa i solidarności – przekazanie sprzętu w ramach zbiórki pomocowej dla strażaków z Ukrainy.

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul podziękował druhom za społeczną służbę i zaangażowanie, które wkładają w życie swoich jednostek. Podkreślił także ich znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego na terenie swoich gmin. Rozmawiał o ustawie o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku, przedstawiając jej najważniejsze założenia w tym wypłatę świadczenia ratowniczego, ubezpieczenia i ochronę prawną przysługującą druhom uczestniczącym w działaniach ratowniczych.

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.