piątek, 14 maja 2021

Zatrzymania w sprawie oszustw związanych z rekonwersją

W dniach 19 i 20 maja Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, w wyniku intensywnych czynności operacyjno-procesowych na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego,

W dniach 19 i 20 maja Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, w wyniku intensywnych czynności operacyjno-procesowych na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i lubuskiego, w związku ze śledztwem nadzorowanym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonał zatrzymania 10 osób, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzały do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dyrektorów Wojskowych Biur Emerytalnych na terenie całego kraju.

Zatrzymani to 2 właścicieli firmy świadczącej w sposób fikcyjny szkolenia i kursy w ramach rekonwersji wojskowej (pomoc finansowa udzielana żołnierzom odchodzącym z armii), a także 8 byłych żołnierzy zawodowych, którzy po odejściu ze służby w ramach przysługującej im pomocy finansowej skorzystali z usług wyżej wymienionej firmy, uzyskując fikcyjne certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, które w rzeczywistości się nie odbywały.

Szacowana kwota wyłudzonych świadczeń uzyskanych przez sprawców w latach 2014-2020 według wstępnych ustaleń przekracza pół miliona złotych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw zakwalifikowanych z art. 286 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji, a także zakazów kontaktowania się. Powyższa sprawa ma charakter rozwojowy.


Nasi partnerzy