piątek, 09 grudnia 2022

Członkinie Rady ds. Kobiet wybrane

W Mazowieckim Oddziale Żandarmerii Wojskowej odbyło się zebranie wyborcze, podczas którego wyłoniono członkinie Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej z Żandarmerii Wojskowej.

Zebranie przeprowadzono na podstawie Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej oraz w związku z upływającą 1 listopada br. kadencją obecnych członkiń Rady z Żandarmerii Wojskowej.

Zebranie rozpoczęło się od spotkania zastępcy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Roberta Jędrychowskiego z przedstawicielkami żołnierzy formacji z całej Polski. Generał określił zasady współpracy z Radą ds. Kobiet oraz wysłuchał wypowiedzi reprezentantek oddziałów ŻW.

Następnie kończące kadencję członkinie mjr Małgorzata Mroszczyk i kpt. Agnieszka Derlacz, podzieliły się swoimi doświadczeniami z 3-letniej pracy w Radzie ds. Kobiet, po czym omówiły porządek obrad. Kandydatki na członkinie wyłonione w macierzystych jednostkach przedstawiły swoje doświadczenie w służbie oraz istotne zagadnienia w zakresie wojskowej służby kobiet.

W wyniku głosowania członkiniami Rady zostały: ppor. Ewa Rogalska z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej i st. chor. sztab. Lidia Osik z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, a członkiniami zastępującymi: st. chor. sztab. Daria Marciniak z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu i kpr. Karolina Śliwczyńska z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

Rada ds. Kobiet jest organem przedstawicielskim żołnierzy – kobiet w resorcie obrony narodowej. Jej zadania to m.in.: przedstawianie ministrowi obrony narodowej stanowiska, w formie uchwał, w zakresie spraw związanych z pełnieniem przez kobiety służby wojskowej; przygotowywanie na zlecenie ministra obrony narodowej analiz dotyczących służby wojskowej żołnierzy – kobiet; współpraca z Koordynatorem do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej.

Tekst i zdjęcia : N. Trzeciak


Zobacz również