czwartek, 20 stycznia 2022

Zbiórka na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Budujące się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku na portalu udasie.pl prowadzi zbiórkę na niezbędne prace wykończeniowe – potrzeba 500 tysięcy złotych. Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć rozbudowę miejsca, w którym 90 lat temu św. Siostra Faustyna Kowalska zobaczyła Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”, mogą to uczynić za pośrednictwem strony internetowej sanktuarium.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku w Płocku, to miejsce w którym 22 lutego 1931 roku Jezus Miłosierny po raz pierwszy ukazał się św. Siostrze Faustynie Kowalskiej w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Sanktuarium powstało na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w dniu kanonizacji św. Siostry Faustyny, czyli 30 kwietnia 2000 roku.

Mała kaplica zakonna, mianowana Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, szybko okazała się zbyt ciasna, by pomieścić pielgrzymów, którzy przybywają do tego miejsca z najdalszych zakątków ziemi, aby odkryć prawdziwy obraz Boga, który jest Bogiem Miłosierdzia.

W 2015 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęło budowę nowego sanktuarium, w tym kościoła, który mógłby pomieścić około 1,5 tysiąca osób. W górnej części budynku będzie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz główna nawa kościoła. W dolnej części zaplanowano Muzeum Św. Siostry Faustyny, sale prelekcyjne, Dom Pielgrzyma.

– Aktualnie przed nami do wykonania zostało jeszcze około 50 % prac, aby zakończyć budowę sanktuarium. Prace wykończeniowe są bardzo kosztowne, nie stać nas finansowo, by oddać świątynię do użytku wiernych 22 lutego 2022 roku, choć tak planowałyśmy. Dlatego kierujemy prośbę o wsparcie finansowe do szerszej społeczności w Polsce i za granicą, tak aby wspólnie dokończyć budowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Obecnie prowadzona zbiórka na portalu udasie.pl ma na celu pozyskanie 500 tysięcy złotych – wyjaśnia s. Diana Kuczek ISMM, przełożona płockiego domu zgromadzenia.

Zgromadzenie prosi o środki na pokrycie kosztów związanych z robotami kamieniarskimi w kościele i wokół niego. Wspomniane 500 tysięcy złotych potrzeba na: parapety wewnętrzne w prezbiterium, w oknach nawy głównej, kaplicy adoracji, zaplecza kościoła, nakrywy ścian balustradowych (150 tys. zł), parapety zewnętrzne, ścianki przy schodach Domu Pielgrzyma i balustradę ołtarza polowego (100 tys. zł), cokół zewnętrzny kościoła i domu pielgrzyma oraz schody wejściowe do kościoła (250 tys. zł).

Osoby, które zdecydują się wesprzeć tę szlachetną zbiórkę, mogą to uczynić za pośrednictwem strony płockiego sanktuarium: https://milosierdzieplock.pl/pl/dokoncz-z-nami-budowe-sanktuarium-2021 (gdzie znajduje się przekierowanie na zbiórkę na portalu udasie.pl) lub bezpośrednio na portalu udasie.pl. Na stronach tych można też znaleźć szczegółowy opis zbiórki.


Zobacz również