Złożyli ślubowanie na sztandar Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

28 nowych funkcjonariuszy, którzy kilka miesięcy temu podjęli decyzję o wstąpieniu w szeregi naszej formacji dzisiaj (14 maja 2024 roku) złożyło ślubowanie na Sztandar Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Ceremonia ślubowania odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego w obecności komendanta oddziału płk. SG Dariusza Lutyńskiego, kadry kierowniczej oraz przedstawicieli duchowieństwa i środowisk kombatanckich.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę o gotowości rozpoczęcia ślubowania, wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odegraniem hymnu państwowego. Nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz przybyłych gości powitał Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego płk SG Dariusz Lutyński. Komendant pogratulował młodym adeptom pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zaznaczył, że od chwili ślubowania rozpoczynają odpowiedzialną służbę wymagającą poświęceń oraz wyrzeczeń, ale też służbę, która przyniesie wiele satysfakcji. Pułkownik wyraził przekonanie, że nowi funkcjonariusze kontynuując tradycje naszych poprzedników – żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którego stuletnia rocznica utworzenia przypada na ten rok – będą odpowiedzialnie i z dumą chronić nienaruszalności polskiej granicy, a złożone ślubowanie stanie się dla nich najwyższą wartością. W swoim wystąpieniu komendant Lutyński zwrócił się również do rodzin i bliskich nowych funkcjonariuszy – „zadaniem funkcjonariusza Straży Granicznej jest godnie realizować swoje obowiązki służbowe, by następnie szczęśliwie wrócić do domu – do swoich bliskich i rodzin. Dlatego w tym miejscu, w sposób szczególny dziękuję rodzinom funkcjonariuszy, za to, że wychowaliście tak wspaniałych, świadomych i odważnych ludzi, jednocześnie proszę o to, abyście cały czas wspierali ich w dalszej codziennej służbie”.

Od lat – rotę ślubowania – nowo przyjęci funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mają zaszczyt składać w obecności bohaterów Powstania Warszawskiego. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli Panowie – por. w st. spocz. Janusz Komorowski ps. „Antek” Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jak również wiceprezesi Związku Powstańców Warszawskich – płk w st. spocz. Bogdan Bartnikowski ps. „Mały”, kpt. W st. spocz. Jerzy Substyk ps. „Jurny” oraz por. w st. spocz. Janusz Maksymowicz ps. „Janosz”.

Wśród gości uczestniczących w ślubowaniu byli także: Dziekan Straży Granicznej – ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa wraz z Kapelanem NwOSG ks. ppłk. SG Ryszardem Preussem oraz Dziekan Ewangelicki SG ks. płk SG Kornel Undas, a także Kapelan Prawosławny SG ks. kpt. SG Piotr Nestoruk. Każdy z duchownych udzielił błogosławieństwa funkcjonariuszom na nową drogę zawodową.

Z kolei w imieniu Powstańców Warszawskich – gratulacje i słowa wdzięczności za obrany kierunek zawodowy w służbie ochrony polskich granic nowym adeptom – złożył Pan Janusz Maksymowicz jeden z wiceprezesów Związku Powstańców Warszawskich.

Dając świadectwo szacunku dla dziejów i tradycji oraz oddając hołd Bohaterom 1944’ nowi funkcjonariusze złożyli wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą Muru Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego.

Teraz 28 nowych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy czeka nauka w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po zakończeniu której podejmą służbę w placówkach Straży Granicznej naszego oddziału.

W tym roku Nadwiślański Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby łącznie 160 osób, nadal trwa rekrutacja. Chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach Straży Granicznej, między innymi w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Radomiu, Łodzi oraz Bydgoszczy. Szczegółowe informacje na temat trwającej rekrutacji do naszego oddziału oraz wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej NABÓR DO SŁUŻBY.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.