111 pojazdów dla strażaków! Jest decyzja sejmiku

Jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a kolejne 233 jednostki wyremontują lub zmodernizują swoje strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł.

111 wozów dla OSP
W województwie mazowieckim jest około 2 tysięcy jednostek OSP. W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” gminy, na terenie których funkcjonują OSP, mogły ubiegać się o dofinansowanie na dwa zadania. Pierwszym z nich był zakup nowych lekkich, średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki wsparciu samorządu w wysokości ponad 15 mln zł mazowieckie jednostki zakupią 111 wozów bojowych. Gminy aplikujące o środki na zakup specjalistycznych pojazdów mogły otrzymać maksymalnie 150 tys. zł.

Marszałek Adam Struzik zapewnia, że OSP mogą liczyć na pomoc samorządu województwa w ich codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. – Mazowieccy druhowie od lat otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe. Dofinansowujemy zarówno zakup samochodów bojowych, jak i remonty czy modernizacje strażnic. W tym roku do jednostek OSP z Mazowsza trafi 111 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych za ponad 15 mln zł. Mamy świadomość, że ta pomoc dla wielu samorządów jest jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP.

233 strażnice do remontu
Drugie dofinansowane zadanie to remont lub modernizacja strażnic. Wsparcie na ten cel otrzymały 233 jednostki OSP na łączną kwotę ponad 8,3 mln zł. Gminy, które ubiegały się o środki na przeprowadzenie prac w remizach, mogły otrzymać maksymalnie 40 tys. zł.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że dla efektywnej i bezpiecznej pracy strażaków jest ważny nie tylko odpowiedni sprzęt bojowy, lecz także funkcjonalne strażnice. – Na Mazowszu jest ok. 1,9 tys. remiz strażackich. Niestety, wiele z nich wymaga remontu lub modernizacji. A gmin często nie stać na tak duży wydatek, zwłaszcza teraz – w dobie szalejącej inflacji, a co za tym idzie wzrostu cen towarów i usług budowlanych. Dlatego chcemy je wesprzeć w realizacji tych inwestycji. Zdecydowaliśmy, że w tym roku dofinansowanie na remont i modernizację strażnic otrzymają aż 233 jednostki.

Samorząd województwa od lat pomaga mazowieckim miastom i gminom w finansowaniu działalności OSP. W latach 2006-2022 władze Mazowsza na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego, a także robót w strażnicach przeznaczyły ponad 144 mln zł.

Radna Urszula Kierzkowska, przewodnicząca sejmikowej Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, podkreśla, że skuteczność działań OSP zależy w dużym stopniu od wyposażenia jednostek. – Wsparcie finansowe, które przewidzieliśmy na rok 2023 w budżecie województwa mazowieckiego, pozwoli na doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze oraz wykonanie remontów strażnic. Wpłynie to na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych i poprawę bezpieczeństwa na Mazowszu.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.